KHN Amsterdam heeft een zienswijze ingediend en gaat daarmee in verweer tegen het concept handhavingsstrategie horeca.

In de bijlage tref je het verweer aan.

De complete informatie staat op Inspraak aanpassen handhavingsstrategieën horeca - gemeente Amsterdam.

De gemeente wil de handhavingsstrategieën voor de horeca (Horeca (APV), Alcoholwet, Muziekgeluid gaan aanpassen. Dit volgt op een eerdere aanscherping van de handhaving (schrappen coulance regeling) in het Wallengebied waartegen KHN Amsterdam al eerder een zienswijze heeft ingediend.

In de handhavingsstrategieën staan stappenplannen per type overtreding (bijvoorbeeld geen leidinggevende aanwezig of alcohol schenken aan minderjarigen). Bij elke overtreding staat de sanctie die volgt op de overtreding. En de sancties bij herhaalde overtredingen.

De belangrijkste aanpassingen:

  • Schrappen van de coulanceregeling;
  • De verjaringstermijn van een waarschuwing gaat van één naar twee jaar;
  • Meer ruimte voor maatwerk;
  • Het toevoegen van een hoofdstuk waarin het handhaven op de alcoholwet staat.

Schrappen van de coulanceregeling
De coulanceregeling was ooit bewust ingevoerd om goed gedrag van ondernemers te belonen en daarmee een meer zelfregulerende werking van het instrument uit te laten gaan. Wij ervaren dat dit in de praktijk ook werkt en begrijpen niet dat hier nu afscheid van wordt genomen. Het is ook tegenstrijdig dat dit wordt geschrapt en gelijktijdig er behoeft is aan meer maatwerk en dit als verbetering wordt aangedragen.

Maatwerk
Maatwerk wordt als oplossing aangedragen om de proportionaliteit en redelijkheid van de sancties beter te kunnen waarborgen en aandacht te hebben voor de verwijtbaarheid van een overtreding. We zien dat maatwerk in het beleid vooral als voorbeeld is uitgewerkt in het voordeel van de gemeente en niet in het voordeel van de ondernemer. We hebben er weinig vertrouwen in dat dit goed uitpakt voor ondernemers.

Verlening verjaringstermijn
Ondernemers hangt nu twee jaar lang een waarschuwing boven hun hoofd in plaats van een jaar. Een kleine misstap krijgt daarmee een te zware impact, omdat een volgende stap in de handhavingsstrategie kan volgen.

Hoofdstuk Alcoholwet
De aanpassing is nodig omdat we de oude Drank- en Horecawet is opgegaan in de Alcoholwet, maar zonder enige analyse en afstemming over de impact wordt de handhaving ook aangescherpt en tussenstappen geschrapt waardoor direct nog zwaardere sancties opgelegd kunnen worden bij overtredingen.

De voornaamste reden voor de gemeente om de handhavingsstrategie aan te scherpen is dat op basis van een interne analyse is gebleken dat handhavers in sommige dossiers onvoldoende kunnen doorpakken. KHN Amsterdam ervaart in de praktijk geen enkele belemmering hierop en ziet dat er regelmatig stappen worden overgeslagen en ondernemers snel tot herstel worden gedwongen. Ook zou de gemeente terug willen naar een eenduidig beleid voor de hele stad en de aangescherpte regels van afgelopen zomer voor het Wallengebied niet langer als uitzondering willen laten bestaan. De argumentatie voor de aanscherping in het Wallengebied was er juist vanwege de bijzondere omstandigheden al daar. Deze redenatie kunnen we dan ook niet volgen en is willekeurig.

KHN zal, alvorens de gemeenteraad later dit jaar moet besluiten, over de voorgestelde aanscherping waar mogelijk haar invloed blijven uitoefenen.

De komende periode blijven we -voor en achter de schermen- verweer voeren tegen de onredelijke bepalingen.

Voor meer informatie of vragen neem contact op met:

Nathalie ter Heide (06 12 25 54 79) / n.terheide@khn.nl
Eveline Doornhegge (06 51 49 07 09) / e.doornhegge@khn.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens