Het bestuur van KHN Heemskerk heeft een verzoek ingediend bij het college van B&W om de corona-maatregel terrasvergroting horeca Heemskerk te verlengen tot 2022.

Het college gaat het verzoek intern bespreken en zodra er meer duidelijkheid is wordt KHN Heemskerk hierover geïnformeerd.

Ruimte in de horeca is essentiëler dan ooit. Het kabinet adviseert mensen die samen willen zijn om te ontspannen, iets te vieren hebben of te herdenken, dat vooral in de horeca te doen.

Een mooi compliment voor onze branche. We nemen onze taak en verantwoordelijkheid serieus en dat wordt gewaardeerd. In de Heemskerkse horeca wordt de afstand, hygiëne en veiligheid van onze gasten gewaarborgd.
Om onze gasten veilig te kunnen blijven ontvangen is dus letterlijk ruimte nodig. Wij ervaren dat onze gasten zich buiten (in buitenlucht) prettig, comfortabel en veilig voelen.

Het college heeft assertief gehandeld door, waar mogelijk, de horecaterrassen in de gemeente te vergroten om voldoende onderlinge afstand tussen gasten te kunnen waarborgen. Deze maatregel zou in principe tot 1 december 2020 gelden. Het is inmiddels duidelijk dat we nog lange tijd te maken hebben met corona en de economische gevolgen van deze crisis.

KHN heeft daarom per brief verzocht om de duur van de maatregel om horecaterrassen te vergroten tot minimaal 2022 te verlengen. Tevens willen we 2021 gebruiken om te inventariseren waar deze terrasvergroting in Heemskerk mogelijk een permanent karakter kunnen krijgen. Vanzelfsprekend tegen een redelijke precariovergoeding.

Wij raden onze leden aan een individueel verzoek bij het college in te dienen indien je hiervoor in aanmerking wilt komen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens