Op 14 september vond de kwartaalbijeenkomst van KHN Heemskerk plaats en aansluitend een gesprek met wethouder Aad Schoor en beleidsmedewerkers van gemeente Heemskerk.

Alle leden die in Horeca Heemskerk vertegenwoordigd waren zijn ook lid van KHN Heemskerk. Aangezien er geen activiteiten meer plaatsvinden in Horeca Heemskerk is besloten deze stichting op te heffen zodat er nog één entiteit is.

Volksfeesten
De aanwezigen zijn overwegend positief en hebben de Volksfeesten als succesvol, druk en commercieel goed ervaren. Enkele zaken zoals de regelgeving omtrent afval, hekken, veiligheid/camerabewaking, uitstallingen, de collectieve terrasvergunning, precariorechten en de kwestie rondom (single-use-)plastic bekers wil de werkgroep Kermis 2.0 nog wel bespreken met de gemeente Heemskerk, dit gebeurd na de herfstvakantie. Het bestuur van KHN Heemskerk komt voor december 2022 met een voorstel voor het Volksfeest 2.0. Dit voorstel wordt gezamenlijk met alle ondernemers in het centrum opgesteld. Zaken zoals de tentverdeling komen erin voor.

Plastic bekers
Enkele raadsleden hebben via de gemeente hun teleurstelling uitgesproken over het feit dat er naar zeggen plastic bekers zijn gevonden op de kermis i.p.v. PLA bekers. De horeca heeft met zekerheid gezegd dat het niet mogelijk is om single use plastic te bestellen bij de leveranciers. Dit kan dus ook teruggekoppeld worden naar de raad. Wel moet er nagedacht worden over de toekomst. Hoe lang mogen we nog PLA bekers gebruiken. Hierover blijven we met elkaar in gesprek. Goede voorbeelden uit het land worden hierin meegenomen en ook Heineken wordt gevraagd om mee te denken met het aandragen van goede oplossingen.

Afspraken uit horecaconvenant
Via de gemeente is gemeld dat omwonenden melding hebben gedaan van overlast vanuit de horeca in het centrum. Het bestuur is gevraagd om hun leden te informeren over de afspraken in het horecaconvenant en er is gevraagd of men hier rekening mee willen houden. Daarnaast is er wel geconstateerd dat na 2 jaar het centrum weer gezellig druk is. Het kan daarom zijn dat mensen die nieuw zijn gaan wonen de situatie voor corona niet hebben gekend.

Controle alcoholwet
De gemeente deelt mee dat er binnenkort controle uitgevoerd gaat worden door de Omgevingsdienst IJmond. De controle op leeftijdsgrenzen vindt onaangekondigd plaats met de inzet van minderjarige testkopers. Bij supermarkten en slijterijen wordt dit al ingezet, maar de Omgevingsdienst IJmond gaat nu ook werken met minderjarige testkopers bij horecagelegenheden en sportkantines. Door de inzet van minderjarige testkopers kan er effectiever toezicht gehouden worden op het naleven van de leeftijdsgrenzen van de Alcoholwet. Verder is het doel om bewustwording te creëren bij commerciële en para-commerciële horecabedrijven dat aan personen die alcoholhoudende drank bestellen en niet onmiskenbaar 18 jaar oud zijn altijd om een identiteitsbewijs wordt gevraagd. KHN vraagt of er aan omgevingsdienst IJmond doorgegeven kan worden dat als er een overtreding is geconstateerd dit wel gelijk te melden en niet pas een brief sturen na 9 maanden. Als het te laat wordt gemeld dan kunnen de horecaondernemers moeilijk het personeel nog aanspreken. De horeca zal het personeel informeren dat deze controles er aan komen.

Zorgen stijgende energiekosten
Ook de horeca heeft last van de stijgende prijzen. De horeca ziet voor de bewoners allerlei initiatieven voorbij komen maar ziet dit nog niet voor de horeca. Ze vragen zich af wat kan er gebeuren voor de horeca in relatie tot energiescans, subsidie zonnepanelen etc. De gemeente kan ook meedenken met de horeca, ze hoeven niet perse financiële compensatie maar meedenken is al fijn. De gemeente gaat uitvragen bij Greenbiz, Eco Heemkskerk en andere partijen of er voor de horeca ook energiescans en subsidiemaatregelen beschikbaar zijn.

En verder
Er zijn gesubsidieerde (gratis) cursussen voor personeel beschikbaar zoals een biertraining, baristatraining, gastvrijheidstraining e.d. Zie hier voor het programma: Aanbod | Van Kraaij Educatie

Het Horeca Sectorplan wordt kort besproken. Het kabinet heeft KHN verplicht gesteld een plan van aanpak op te stellen bij een eventuele nieuwe Covid-uitbraak. Hierin staan 4 fases/kleurcodes met verschillende interventiemaatregelen. Horeca sectorplan corona - Horeca sectorplan corona (khn.nl)

Wil je de volgende keer ook meepraten met het bestuur van KHN Heemskerk? Je bent van harte welkom op woensdag 14 december om 10:00 uur bij Restaurant Twaalfmaat. Aanmelden kan via heemskerk@khn.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens