Een jaar geleden is in samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren en overige betrokkenen het Actieplan Detailhandel- en Horeca 2020 t/m 2022 opgesteld.

Er is toegezegd dat halverwege de looptijd van het actieplan een voortgangsrapportage wordt opgesteld. Inmiddels zijn we een jaar verder, de voortgangsrapportage Actieplan Detailhandel- en Horeca 2020 t/m 2022 is gereed. Hierin komt o.a. naar voren welke geformuleerde stadsbrede acties, versnelling zichtbare acties en acties per winkelgebied zijn uitgevoerd. Ook zijn er acties bij die al wel zijn opgestart, maar die nog iets meer tijd vragen en nog niet zijn afgerond.

Op 9 november 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de informatienota inzake Voortgangsrapportage Actieplan Detailhandel- en Horeca 2020 t/m 2022 aan de commissie vastgesteld en ter kennisname aan de commissie Ontwikkeling gestuurd, voor de agenda van 2 december 2021 (zie bijgevoegde bijlagen). Veel leesplezier toegewenst!

- Raadsbrief 20210484166 1. Voortgangsrapportage Actieplan
- Voortgangsrapportage Actieplan def

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens