Het Rijk heeft aan gemeenten opnieuw een bedrag ter beschikking gesteld voor de ondersteuning van de naleving van de controle op corona-toegangsbewijzen (CTB).

Op verzoek van het bestuur van KHN Midden-Drenthe heeft het college van B&W van de gemeente Midden-Drenthe besloten om het beschikbare budget te verdelen onder bedrijven en organisaties die coronatoegangsbewijzen (CTB) hebben gecontroleerd in de periode van 1 januari tot en met 25 februari 2022. We zijn blij dat de gemeente deze middelen op deze manier beschikbaar stelt aan de CTB plichtige bedrijven en instellingen.

Hierover zijn jullie per post geïnformeerd middels deze brief met bijlage:
- Brief gemeente Midden-Drenthe 1 maart
- Bestedingsplan in verband met aanvraag bijdrage in de kosten van naleving controle coronatoegangsbewijzen

Voor meer informatie of vragen over de indiening kun je contact opnemen met Arno van Dijk, te bereiken via telefoonnummer 0593-539330 en e-mail: a.vandijk@middendrenthe.nl.

Let op de deadline voor het inleveren van de onderbouwing is 15 maart!

Direct advies nodig?

KHN-leden bellen 0348 48 94 89 van ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur, mailen naar info@khn.nl, of stellen hun vraag via het contactformulier.

Contactgegevens