Het bestuur van KHN De Wolden stelt jou op de hoogte van de declaratie die je als horecaondernemer kunt indienen voor de CTB controle. Hieronder vind je de informatie vanuit de gemeente.

Geachte ondernemer/bestuurder,

Ondanks dat voor ons gevoel de coronacrisis achter ons ligt is er geld beschikbaar gesteld voor de kosten die u begin 2022 hebt gemaakt voor het controleren van de CTB (Corona Toegangsbewijzen).

Uitbetaling CTB vergoeding
De gemeente De Wolden heeft van het Rijk een beschikking ontvangen met daarin een bedrag (€ 93.137) voor het uitkeren van de CTB (Corona Toegangsbewijzen) 2022.

Uitbetaling
In deze regeling, die loopt van 1 januari 2022 tot 26 maart 2022 moet u kunnen aantonen dat u extra kosten hebt gemaakt. Dat betekent concreet dat horecabedrijven, sportclubs en dorpshuizen op basis van facturen moeten aantonen welke kosten u hebt gemaakt om de CTB controles i.h.k.v. de wettelijke verplichting uit te voeren. Het gaat dus om ‘kosten die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die op grond van die Tijdelijke regeling verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en om, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen’.

In de regeling staan bijv. dat loonkosten, inhuurkosten en vrijwilligersvergoedingen worden vergoed.

In het geval van vrijwilligers is het dan niet altijd aan te tonen door facturen. Het zou ook kunnen dat er betalingsbewijzen zijn dat vergoedingen zijn betaald (bijvoorbeeld bankoverschrijving aan vrijwilligers of kwitanties van contant uitbetaalde bedragen of iets dergelijks). Kern is dat het aantoonbaar is. Op basis van facturen worden de factuurbedragen vergoed waarbij vooraf duidelijk wordt aangeven welk max. bedrag per gemeente beschikbaar is. Wordt het max. bedrag overschreden dan wordt er naar rato uitgekeerd.

Aanvragen
U kunt de bijdrage aanvragen middels het formulier Declaratie Kosten CTB controle formulier. Het ingevulde formulier kunt u terug sturen aan gemeente@dewolden.nl.

Uw aanvraag moet voor 1 juli 2022 worden ingediend. Aanvragen die na deze datum worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Vragen over de aanvraag?
Hebt u vragen: stel ze gerust (bij voorkeur per e-mail) aan Eduard Annen, e.annen@dewoldenhoogeveen.nl/ T: 0528 37 83 00 | 06 12 34 35 75.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens