Ondernemersverenigingen (waaronder BIZ-verenigingen) kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven gericht op verantwoorde heropening van de maatschappij, innovatieve oplossingen voor economische vraagstukken of het opzetten van een samenwerkingsverband.

KHN Amsterdam is continu met de gemeente in gesprek om na te gaan hoe ondernemers geholpen kunnen worden door de gemeente om herstel te bespoedigen. Eerder hebben we hiervoor samen met onze partner Amsterdam City concrete voorstellen gedaan. Zo is hier o.a. gehoor aan gegeven door de gemeente door budgetten voor stimulering samenwerking en innovatie beschikbaar te stellen.

Vanaf 1 januari 2021 kun je deze subsidie hele jaar door aanvragen, zolang er budget is en de activiteit nog niet heeft plaatsgevonden op het moment van de aanvraag.

Het doel van de subsidieregeling is:

  • het sti­mu­le­ren van de on­der­lin­ge sa­men­wer­king tus­sen on­der­ne­mers­ver­e­ni­gin­gen;
  • het sti­mu­le­ren van in­no­va­tie­ve ini­ti­a­tie­ven van on­der­ne­mers­ver­e­ni­gin­gen op het ter­rein van bij­voor­beeld col­lec­tie­ve af­val­in­za­me­ling, duur­zaam­heid en ge­zon­de voe­ding;
  • het sti­mu­le­ren van ini­ti­a­tie­ven van on­der­ne­mers­ver­e­ni­gin­gen ge­richt op ver­ant­woor­de her­o­pe­ning.

En deze verschillende doelen te realiseren in aansluiting op de veranderende samenstelling en opbouw van de stad.

Lees altijd de volledige subsidieregeling Opzetten ondernemersverenigingen, gebiedsbranding en innovaties en de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013. Kijk voor algemene informatie over subsidies op amsterdam.nl/subsidies.

Kijk voor deze regeling hier.

Heb je nog vragen?

Mail naar subsidies@amsterdam.nl of bel 14 020.


Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens