Heb jij extra kosten moeten maken om bezoekers te controleren op een coronatoegangsbewijs (CTB)? Er is (onder voorwaarden) een tegemoetkoming in de uitvoeringskosten beschikbaar. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

De gemeente Almere heeft het bestuur van KHN Almere gevraagd onderstaand bericht met jou als KHN lid te delen.

De verplichting om QR-codes te tonen in de horeca, sportscholen en cultuurinstellingen ligt al even achter ons. De meeste ondernemingen en instellingen zullen met de aandacht volop zitten in de opstart van het nieuwe seizoen, waarvan een ieder hoopt dat de bezoekersstromen weer op gang komen.

Toch nodig ik u uit om nog even terug te blikken, op de periode van 1 januari – 25 februari. In die periode gold de verplichte toets namelijk nog wel, net als in de laatste maanden van 2021. En net als in die periode biedt de gemeente Almere ondernemers/instellingen de gelegenheid om een tegemoetkoming aan te vragen in de kosten van de controle op de CTB. Per onderneming/instelling kan voor vergoeding worden opgevoerd:

  • Ten hoogste 5% van de loonkosten van het uitvoerend personeel (in de horeca: keukenpersoneel, bediening, receptie; in de sportscholen: sportbegeleiders, trainers, receptie)
  • De kosten van ingehuurd personeel voor de controle
  • De kosten van aanschaf van apparatuur voor de CTB controle

De kosten moeten worden onderbouwd met een kopie van de betreffende facturen, dan wel (voor de loonkosten) een kopie van de geanonimiseerde loonstaten. Dus lak persoonsnamen en BSI-nummers weg! Omdat de verplichting van controle verviel per 25 februari zullen de loonkosten over de kalendermaand februari voor 25/28e worden meegerekend. De maximale tegemoetkoming per aanvrager is € 5.000,--.

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 april 2022. Uw aanvraag kunt u indienen via de volgende link:

https://www.almere.nl/ondernemen/corona-virus-steun-en-herstelmaatregelen/incidentele-bijdrage-ondersteuning-naleving-controle-op-coronatoegangsbewijzen

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens