Heb jij in de periode tussen 1 januari en 23 maart 2022 op één of meerdere locaties controles op het CTB uitgevoerd? Vraag dan voor 30 april subsidie aan bij de gemeente Eindhoven.

De verplichte controle op het coronatoegangsbewijs (CTB) vraagt om extra inzet van ondernemers in de horeca. Gemeente Eindhoven biedt daarom voor het eerste kwartaal van 2022 wederom een financiële tegemoetkoming voor de extra inzet vanwege de verplichte controles in de periode van 1 januari tot en met 26 maart 2022. Als onderdeel van de aanvraag, kun je deze rekentool gebruiken.

Je kunt de subsidie aanvragen tot en met 30 april 2022. Dat doe je via het digitaal aanvraagformulier.
Via het aanvraagformulier wordt je gevraagd om de volgende informatie aan te leveren:

 1. Contactgegevens in de vorm van een e-mailadres;
 2. Een recent bankafschrift met IBAN;
 3. Een recent (digitaal) gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 4. Een ingevulde rekentool voor ondernemers of vrijwilligersorganisaties;
 5. Facturen voor externe inhuur en/of materiële kosten, voor zover deze kosten in de rekentool zijn opgegeven.

De subsidie bedraagt maximaal € 1.500,00 per locatie. Eén organisatie kan voor maximaal 3 locaties een aanvraag indienen.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn de extra kosten die in de periode van 1 januari tot en met 26 maart 2022 zijn gemaakt door de aanvrager om te voldoen aan de verplichte controle op het CTB. Hierbij kan het gaan om:

 1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
 2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder a;
 3. In het geval van een vrijwilligersorganisatie: vrijwilligersbijdragen;
 4. In geval van externe inhuur: de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 5. Materiële kosten die de controle van het CTB en identiteitsdocument faciliteren;
 6. Verschuldigde btw, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot en met e.

Verstrekking van de subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen, totdat het plafond (van € 485.000) bereikt is.

Ook voor Q4 2021 is de Subsidieregeling ondersteuning controles CTB 2021 met terugwerkende kracht aan te vragen t/m 30 april 2022 indien dit destijds niet is aangevraagd. Dat doe je via het digitaal formulier Ondersteuning controle coronatoegangsbewijs 2021 aanvragen. Gebruik hierbij de rekentool 2021.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op: Financiële ondersteuning voor het controleren op het coronatoegangsbewijs | Gemeente Eindhoven.


Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens