Wat is het effect van vrije openingstijden voor de horeca op de stad? Dat wil het college van burgemeester en wethouders onderzoeken in een 1,5-jaar durende pilot. Met inzet van KHN Haarlem ligt nu een voorstel op tafel.

Voor het zover is spreekt de gemeenteraad zich eerst nog uit over opzet van de pilot en over een aanpassing in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) die de pilot mogelijk maakt.

Gemeente Haarlem bracht hierover een persbericht uit.

Een wens van velen
Openings- en sluitingstijden voor de horeca in Haarlem zijn al langere tijd onderwerp van gesprek. Er is behoefte aan een impuls van het nachtleven en deze wordt door raad en college onderschreven. De stad, met haar bloeiende dagcultuur, verdient ook een diverse nachtcultuur. Een eerste aanzet naar een bloeiender nachtleven is het verruimen van de openingstijden van de horeca.

Waarom eerst een pilot?
Vrije openingstijden bieden ondernemers ruimte en vertrouwen om goed te kunnen ondernemen en bieden het publiek ruimere keuze om de nacht door te brengen. Omdat lastig te voorspellen is wat de effecten van vrije openingstijden zijn op het woon- werk- en leefklimaat in Haarlem, stelt het college van B&W voor eerst een pilot te doen alvorens het sluitingstijdenbeleid definitief aan te passen.

De pilot geldt voor heel Haarlem en duurt, inclusief evaluatie, 1,5 jaar. Na 1,5 jaar krijgt de gemeenteraad op basis van de evaluatie een advies over het definitieve nieuwe sluitingstijdenbeleid.

Wie doen er mee?
Om spreiding van het uitgaanspubliek te stimuleren en om zoveel mogelijk initiatieven een kans te geven, worden horecaondernemers uit heel de gemeente Haarlem uitgenodigd deel te nemen aan de pilot. Iedere aanvrager levert een veiligheidsplan aan waarin staat hoe overlast wordt voorkomen en veiligheid wordt gewaarborgd. De gemeente checkt bij iedere aanvraag of er problemen rond deze locatie zijn (geweest) die aanleiding geven om de aanvraag te weigeren of aanvullende maatregelen te treffen. Ook de locatie en het type horeca kan een reden zijn voor een extra toets.

Eerst is de gemeenteraad aan zet
Om de pilot vrije openingstijden mogelijk te maken is een aanpassing in de APV nodig. Deze aanpassing wordt onder voorbehoud op 12 januari 2023 behandeld in de commissie Bestuur en naar alle waarschijnlijkheid op 26 januari in de gemeenteraad.

Aanmelden voor de pilot is op dit moment nog niet mogelijk. Ondernemers die interesse hebben in deelname aan de pilot kunnen zich melden bij vrijeopeningstijden@haarlem.nl.

De gemeente Haarlem heeft een aantal kaders vastgesteld voor deelname aan de pilot, zoals het gebied waar het horecabedrijf is gevestigd, zier hiervoor de bijlage.

Alle stukken omtrent de pilot zijn hier te raadplegen.

Voor meer informatie kijk op: www.haarlem.nl


Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens