De gemeente vindt het belangrijk om te weten welke toekomstplannen en -wensen er spelen bij onze bedrijven. Mogen we 10 minuten van je tijd?

De gemeente Vugt heeft het bestuur van KHN Vugt gevraagd onderstaand bericht met jou als KHN lid te delen.

Beste ondernemer,

Wat is nodig om te kunnen groeien, te veranderen, te innoveren en te verduurzamen?
En indien u in de toekomst extra ruimte nodig heeft: waar heeft u dan precies behoefte aan? We horen graag hoe u aankijkt tegen de (toekomstige) ruimtebehoefte van uw bedrijf. Daarom starten we met een onderzoek om de behoeften en wensen van bedrijven in kaart te brengen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Stec Groep.

Voor dit onderzoek vragen we ondernemers via een online enquête naar hun behoeften en wensen voor de komende jaren. Daarmee willen we een beter inzicht krijgen in het gewenste type ruimte en de gewenste locatie van de ruimte. Op die manier kunnen we samen met ondernemers op zoek naar passende oplossingen om te kunnen voorzien in de ruimtevraag.

Online behoeftepeiling
Onderstaand vindt u de link naar de online enquête. Help de gemeente om de behoefte en wensen van ondernemers in kaart te brengen?

Link naar de enquête: https://www.wijinvught.nl/projecten/behoeftepeiling+ondernemers+vught/default.aspx
Benodigde tijd: Invullen duurt ongeveer 10 minuten
Uiterlijk invullen: 26 oktober

Heb je nog vragen leg contact met de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Vught via ondernemers@vught.nl.

Met vriendelijke groet,

Rick IJkhout
Beleidsadviseur economie
Gemeente Vught