KHN Amsterdam roept ondernemers op om hieraan mee te doen. Lees hieronder waarom.

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers en/of vastgoedeigenaren samen investeren in het verbeteren van de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving en het bezoekersklimaat. Bijvoorbeeld door gezamenlijk tijd en geld te steken in het veiliger en aantrekkelijker maken van hun winkel- en/of horecagebied of bedrijventerrein. Iedereen draagt financieel bij waardoor de kosten per ondernemer en/of vastgoedeigenaar laag blijven. Ook is er voor een langere periode (maximaal vijf jaar) meer budget wat een positief effect heeft op de slagkracht en de continuïteit. Bovendien zijn collectieve investeringen meestal goedkoper en effectiever. Vaak leidt een BIZ tot meer betrokkenheid en samenwerking in het gebied. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente in het gebied. Er zijn op dit moment 68 BIZZen in Amsterdam actief.

Voor meer informatie zie ook de website van de gemeente Amsterdam

Kenmerken BIZ

  • Gelijkwaardige verdeling financiële bijdragen;
  • Solide financiële basis en goed onderbouwd activiteitenplan;
  • Lange termijn in plaats van ad hoc acties en investeringen;
  • Volwaardige partner voor overheden en commerciële partijen;
  • Meebetalen vergroot de wens tot meebepalen = meer participatie;
  • Concrete resultaten leiden tot enthousiasme en betrokkenheid;
  • Positieve bijdrage aan het lokale leefklimaat.

Hoe ervaart KHN een BIZ?

Als zeer waardevol. In vrijwel elk gebied waar een BIZ actief is zien we dat ondernemers veel meer invloed uitoefenen op de plannen van de gemeente, meer geld kunnen genereren om het gebied aantrekkelijker en schoner te maken en ondernemers nemen veel meer gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook zien we dat veel BIZZen investeren in verlichting, promotie van het gebied en speciale activiteiten.

Op dit moment vindt er een draagvlak meting plaats in de gebieden:

  1. Nieuwendijk en omgeving
  2. De 9 straatjes

Er zijn meerdere gebieden die een BIZ overwegen. KHN roept ondernemers op om hieraan mee te doen.

Neem contact met op met de regiomanagers als je meer wilt weten over de mogelijkheden: Eveline Doornhegge, e.doornhegge@khn.nl / 06 51 49 07 09 of Simone van Laar, s.vanlaar@khn.nl / 06 22 80 68 92.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens