Onlangs zijn we gestart ondernemers te bellen vanwege nog niet betaalde facturen voor de afdelingsbijdrage in Amsterdam.

We kunnen ons voorstellen dat er wordt gevraagd waarvoor is het en hoe zit het nu in de coronacrisis.

Ondanks het coronavirus hebben er veel activiteiten plaatsgevonden. Onderstaand geven we een aantal voorbeelden.

Dankzij een actieve lobby, beperking / opschorting van lokale kosten

 • Afschaffing precario voor terrassen voor 2020 en 2021;
 • Afschaffing reclamebelasting voor 2020 en 2021;
 • Opschorting betaling toeristenbelasting 2019 en 2020 en verder uitstel betaling belastingen en heffingen van de gemeente Amsterdam;
 • Aanpassing tarieven afvalinzameling door de gemeente (alleen kosten voor daadwerkelijk afgenomen diensten, ondanks contracten);
 • Huurkorting voor huur van gemeentelijke panden;
 • Gemeentelijke lobby voor congresstad en extra budget;
 • Gemeentelijk budget van € 100.00,- om toeristen aan te trekken;
 • Verlaging rioolheffing;
 • Terugbetaling reinigingsrecht.

Andere activiteiten en resultaten

 • KHN is een initiatief gestart om samen met de belangrijkste partners van de gastvrijheidsbranche een eigen campagne te starten om Nederlandse toeristen en buitenlandse gasten naar Amsterdam te halen. Ook zal KHN een bijdrage doen;
 • Lobby t.b.v. meer ruimte voor terrassen;
 • Lobby lokaal herstelplan;
 • Voorkomen van een specifieke handhavingsstrategie in coronatijd en ruime interpretaties en toepassing n.a.v. beperkende maatregelen;
 • Afspraken met de burgemeester over handhaving op excessen en niet op details, voorkomen van boetes. Elke ondernemer krijgt eerst een schriftelijke waarschuwing;
 • Invloed op de corona noodverordeningen, zodat er optimaal ruimte is en was om te ondernemen binnen de kaders die de Rijksoverheid voorschrijft. Amsterdam-Amstelland had en heeft de meest ruime mogelijkheden t.o.v. andere regio's;
 • Dankzij goede afstemming zet de burgemeester zich actief in om clubs en nightlife-bedrijven weer open te krijgen. Ze staat, ondanks het landelijke verbod, nu ook openstelling binnen de geldende regelgeving die voor reguliere cafés gelden, toe;
 • Stimuleringsregeling, subsidie voor nachtclubs;
 • Diverse webinars en livechats, o.a. m.b.t. huurrecht in de coronatijd, bedrijfseconomisch ontslag, NOW regeling, faillissement, steunpakketten, starters, enz;
 • Online hoteloverleggen en themabijeenkomsten;
 • Hulp bij het doen van aanvragen voor steunmaatregelen en wegwijs maken in de mogelijkheden;
 • Start van petities en ondersteuning in de lobby in Den Haag om meer ruimte te krijgen voor ondernemers;
 • Actieve betrokkenheid m.b.t. onderzoeken die bijdragen aan mogelijk meer ruimte voor ondernemerschap. O.a. Fieldlab voor clubs in club Shelter in Amsterdam;
 • Veel nieuwe testlocaties in Amsterdam voor gratis sneltesten voor ondernemers en personeel en ook voor toegangstesten;
 • Initiëren, organiseren en ondersteunen van diverse lobby trajecten die de belangen van onze achterban dienen;
 • Ook starten we spoedig weer met fysieke bijeenkomsten m.b.t. thema’s, doelgroepen en trainingen. Houd ons trainingsaanbod in de gaten via: https://www.khn.nl/opleidingen-trainingen/khn-amsterdam.

Deze activiteiten en resultaten zijn slechts een deel van wat we doen. We denken dat het zeer waardevol is om als collectief activiteiten te blijven ondernemen. Lokaal gebeurt dit via de afdeling Amsterdam en uiteraard blijven we ook landelijk ons inzetten om jullie door deze moeilijke tijd te loodsen.

Onze algemene ledenvergadering (ALV) is gepland op 14 juli 2021.

We hebben begrip voor het feit dat betalingen in deze tijd niet vanzelfsprekend zijn, maar hopen ook op jullie steun om onze activiteiten te kunnen blijven doen. Is het echt niet mogelijk om deze bijdrage nu te betalen, wil je uitstel van betaling of een betalingsregeling? Stuur dan een e-mail naar afdelingen@khn.nl.

Wil je graag een afspraak of afstemming met een van de regiomanagers stuur dan een e-mail naar amsterdam@khn.nl. Of neem rechtstreeks contact op met: Eveline Doornhegge e.doornhegge@khn.nl 06-51490709 of Simone van Laar s.vanlaar@khn.nl 06-22806892.

* voor 2018 werd deze bijdrage geïnd via de factuur van de landelijke contributie. Echter vanwege een opmerking van de fiscus hebben we de geldstromen van het bedrijf KHN en de lokale afdelingen moeten scheiden en dus ook aparte facturen verzonden.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens