Het afgelopen jaar heeft KHN Amsterdam geen afdelingsbijdrage gefactureerd. Zo hebben wij geprobeerd om je tijdens deze onzekere periode iets meer financiële ruimte te geven.

Ondertussen hebben wij ons keihard ingezet voor jou als horecaondernemer in Amsterdam. En dit willen wij blijven doen!

Jouw belangen

Om de komende jaren het maximale te bereiken voor de Amsterdamse KHN-leden is het noodzakelijk dat we vanaf 2022 weer een afdelingsbijdrage in rekening brengen. Mede door jouw afdelingsbijdrage zijn wij in staat om jouw belangen als horecaondernemer in Amsterdam te behartigen. Dat heeft al heel wat opgeleverd; Gemeentelijke belastingen werden kwijtgescholden of uitgesteld, terrassen kregen meer ruimte, we realiseerden een aantal subsidies en via burgemeester Halsema is er veel invloed uitgeoefend op de invulling van coronamaatregelen. Waar mogelijk hebben we ook campagnes voor herstel van de lokale economie gestimuleerd.

Activiteiten en resultaten

 • (Sector)bijeenkomsten; hoteloverleg, queer horeca, overleg van Amsterdamse clubs, Nederlandse Vereniging van Koptische Ondernemers.
 • Herstelplannen en subsidies genereren
 • Stimuleren herstel bezoekerseconomie, o.a. met partner amsterdam&partners en campagnes.
 • Participaties m.b.t. verbetering lokale regelgeving en processen.
 • Advies bij ontwikkeling van gebiedsprofielen.
 • Ondersteuning bij aanpak optimaliseren veiligheid en terugdringen overlast.
 • Veiligheidsdossier; overvallen, diefstal, illegale prostitutie in hotels.

Deze activiteiten en resultaten zijn slechts een deel van wat we doen. We denken dat het zeer waardevol is om als collectief activiteiten te blijven ondernemen. Lokaal gebeurt dit via de afdeling Amsterdam en uiteraard blijven we ook landelijk ons inzetten

Onze inzet voor 2022 en 2023

Meer dan ooit is lobby voor een goed ondernemersklimaat voor de horeca in Amsterdam van belang. De komende tijd zetten we in op herstel, meer ruimte om te ondernemen, behoud van de corona terrassen, aanvaardbare tarieven voor gemeentelijke heffingen en het herstel van de bezoekerseconomie.

Daarnaast organiseren we verschillende acties ter verbetering van de arbeidsmarkt, zorgen we voor een veiligere ondernemersomgeving en participeren we in de taskforce bezoekerseconomie en praten we mee over de mobiliteitsvraagstukken, omgevingsvisie en een nieuw stedelijk beleidskader voor horeca en terrassen.

 • Herstel bezoekerseconomie.
 • Inspraak belangrijkste dossiers coalitieakkoord, o.a. toeristenbelasting, vakantieverhuur van woningen, terrassen, evenementen, lagere leges, reclamebelasting, stimulering verduurzaming, onderwijs en arbeidsmarkt, autoluw.
 • Optimaliseren concept Stedelijk beleidskader horeca en terrassen.
 • Optimaliseren ondernemersklimaat; invloed uitoefenen op nieuwe omgevingswet.
 • Focus en participatie, gebiedsgerichte aanpak bij problemen.
 • Stimuleren verduurzaming.
 • Inzet op Arbeidsmarkt en onderwijs.
 • Optimaliseren veiligheid en ondernemers weerbaarder maken o.a. via Platform Veilig Ondernemen en de vele tools en subsidies.
 • Inzet op trainingen en streven naar niveau 2019; > 1000 deelnemers.
 • Ondersteunen en ontwikkelen nieuwe community’s en samenwerkingsverbanden.

En we boeken resultaat!

Gelukkig zien we in het coalitieakkoord 2022-2026 een aantal nuances op basis van onze input. O.a. op de dossiers, toeristenbelasting, vakantieverhuur van woningen, terrassen, evenementen, lagere leges, reclamebelasting, stimulering verduurzaming, onderwijs en arbeidsmarkt, autoluw, enz. Verdere uitwerking volgt, maar op deze dossiers zijn we de komende periode zeker gesprekspartner. De lobby voeren we met een klein team van professionals, met ons 9 koppig bestuur en partners. Wellicht goed om te vermelden dat wij als bestuur ons vrijwillig en onbezoldigd inzetten voor KHN. Een keer per jaar tijdens de ALV verantwoorden we de financiën. Dit jaar was dat op 27 juni.

Persoonlijk advies en trainingen

En uiteraard ondersteunen we jou bij individuele vraagstukken en verzorgen we diverse trainingen voor jou en jouw medewerkers op het gebied van veiligheid, BHV, arbeidsrecht, huurrecht en bieden een heel scala aan vakgerichte online trainingen zelfs gratis aan. Heb je dat nog niet ontdekt ga dan naar www.khn.nl/amsterdam/trainingen.

We hopen op jullie steun om onze activiteiten te kunnen blijven doen. Is het echt niet mogelijk om deze bijdrage te betalen, wil je uitstel van betaling of een betalingsregeling? Stuur dan een e-mail naar afdelingen@khn.nl.

Heb jij ideeën of vragen?

Dan staan wij je uiteraard graag te woord. Neem contact op met onze regiomanagers:

Eveline Doornhegge: e.doornhegge@khn.nl / 06 51 49 07 09.
Simone van Laar: s.vanlaar@khn.nl / 06 22 80 68 92.

Als bestuur gaan we ook graag het gesprek met je aan. Stuur dan een mail naar amsterdam@khn.nl of bel met Eveline. Mocht je het op prijs stellen dan is het ook mogelijk om aan te sluiten bij een bijeenkomst van ons.

Met vriendelijke groet,
Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam

Het bestuur

Pim Evers, voorzitter,
Nico Evers, penningmeester
Jonathan Tsuff
Arjan de Waard
Patrick Kerkhoven
Johanneke van Iwaarden
Nicolette Bosschieter
Claire van Campen
Ramez Ramzy

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens