Graag leggen we uit waarvoor we deze afdelingsbijdrage vragen en waarom deze van belang is voor jou als horecaondernemer in Amsterdam.

Jouw belangen
Het is onze missie om de collectieve belangen van horecaondernemer in Amsterdam te behartigen en denken dat we als collectief het verschil kunnen maken. De afdelingsbijdrage speelt een cruciale rol in het mogelijk maken van deze inzet. Meer dan ooit moeten we de gemeente en andere instanties tonen wat de impact is van voorstellen en maatregelen en dat dat niet het beoogde effect heeft. Vaak kunnen we erger voorkomen dan dat in eerste instantie is bedacht.

Lokaal zetten we ons in voor onder andere een verantwoord (nieuw) horecabeleid, verbetering van vergunningverleningsprocessen, vermindering van regels en administratieve lasten, een verbeterde handhavingsstrategie, betere bereikbaarheid, een schonere stad, een duurzame bezoekerseconomie, en een eerlijk speelveld. Dit doen we niet alleen maar in samenwerking met partners zoals de BIZen*, MKB, VNO-NCW, Vereniging Amsterdam City, Amsterdam&partners en anderen.

Activiteiten en resultaten

  • (Sector)bijeenkomsten; hoteloverleg, queer horeca, overleg van Amsterdamse clubs, Nederlandse Vereniging van Koptische Ondernemers.
  • Generen van diverse subsidies
  • Inspraak belangrijkste dossiers coalieakkoord zoals toeristenbelastig, terrassen, evenementen, leges, stimulering verduurzaming, onderwijs en arbeidsmarkt
  • Participaties voor verbetering lokale regelgeving en processen rondom vergunningaanvragen
  • Advies bij ontwikkeling van gebiedsprofielen.
  • Ondersteuning bij aanpak optimaliseren veiligheid en terugdringen overlast
  • Opzetten van CHO voor Leidsche buurt en Rembrandtdistrict en ondersteunen bij verder uitbreiding hiervan

Deze activiteiten en resultaten zijn slechts een deel van wat we doen. We denken dat het zeer waardevol is om als collectief activiteiten te blijven ondernemen. Lokaal gebeurt dit via de afdeling Amsterdam en uiteraard blijven we ook landelijk ons inzetten

Onze inzet voor 2023 - 2024
Het horecabeleid is meerdere keren uitgesteld en de nieuwe omgevingswet die per 1 januari 2024 ingaat vereist nog veel lokale beleidsvorming. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor horecabedrijven en KHN is nauw betrokken bij dit proces. We streven ook naar verbeteringen in vergunningverlening en handhavingstrategie. We zijn ook actief betrokken bij de nachtvisie en de uitvoering ervan via de Nachtraad.

Het is belangrijk dat de gemeente stopt met maatregelen die slechts de perceptie van drukte en overlast aanpakken zonder daadwerkelijke verbeteringen te brengen. KHN en partners hebben concrete ideeën en voorstellen voor een duurzame bezoekerseconomie met respectvolle bezoekers. Bezoekers zijn essentieel voor de stad om ook het hoge voorzieningenniveau voor Amsterdammers in stand te houden en voor ons als branche om een belangrijke bijdrage te kunnen blijven leveren aan de sociale en duurzame ambities van het college.

Lobbywerk en Ondersteuning
Meer dan ooit is lobby voor een goed ondernemersklimaat en arbeidsmarkt van belang. Wij voeren deze lobby met een klein team van professionals; ons 8-koppig bestuur en partners. Ons bestuur werkt vrijwillig en onbezoldigd en legt jaarlijks verantwoording af over de financiën tijdens de Algemene Ledenvergadering. Deze staat gepland voor 15 november aanstaande in de middag.

We organiseren themabijeenkomsten, trainingen en stimuleren en ondersteunen samenwerkingsverbanden en de BIZen* om onze doelen te bereiken.

Persoonlijk advies en trainingen
En uiteraard ondersteunen we jou bij individuele vraagstukken en hebben specialisten in Amsterdam die tot je beschikking staan. We verzorgen trainingen tegen gereduceerde tarieven variërend van (sociale)veiligheid, BHV, gastvrijheid, sales, arbeidsrecht tot managementvaardigheden en hygiënecode. Ook zijn er tal van vakgerichte online trainingen gratis beschikbaar. Voor meer informatie kun je terecht op www.khn.nl/amsterdam/trainingen, de meeste trainingen zijn ook in het Engels en in-company beschikbaar.

Heb jij ideeën of vragen of wil je een vrijblijvende kennismaking?
Dan staan wij je uiteraard graag te woord. Neem contact op met onze regiomanagers:

Eveline Doornhegge: e.doornhegge@khn.nl / 06 51 49 07 09
Nathalie ter Heide: n.terheide@khn.nl / 06 12 25 54 79

Graag zijn we ook bereid na te gaan of je optimaal gebruik maakt van alle voordelen die we als KHN te bieden hebben.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens