Graag leggen we uit waarvoor we deze afdelingsbijdrage vragen en waarom deze van belang is voor jou als horecaondernemer in Haarlem.

Jouw belangen
Het is onze missie om de collectieve belangen van horecaondernemer in Haarlem te behartigen en denken dat we als collectief het verschil kunnen maken. De afdelingsbijdrage (hoofdelijke omslag) speelt een cruciale rol in het mogelijk maken van deze inzet. Meer dan ooit moeten we de gemeente en andere instanties tonen wat de impact is van voorstellen en maatregelen en dat dat niet het beoogde effect heeft. Vaak kunnen we erger voorkomen dan dat in eerste instantie is bedacht.

KHN Haarlem maakt zich hard voor de horeca door actief te lobbyen bij de gemeente, het organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten met de lokale overheid en/of inspirerende bijeenkomsten voor de leden van de afdeling.

Lokaal zetten we ons in voor een beter en vrijer horecabeleid, verbetering van vergunningverleningsprocessen, vermindering van regels en administratieve lasten, een verbeterde handhavingsstrategie (o.a. terrassen), betere bereikbaarheid, een schonere stad, stimuleren van de nachtcultuur, reële beoordeling overlast-perikelen en een eerlijk speelveld. Dit doen we niet alleen maar in samenwerking met andere partners in de gemeente.

Zoals je begrijpt, brengen al deze inspanningen kosten met zich mee. Naast de landelijke afdelingsbijdrage die de afdeling van KHN ontvangt, vraagt KHN Haarlem van de leden een kleine bijdrage zodat we ons kunnen blijven inzetten voor jullie. De hoogte en vaststelling van deze bijdrage wordt jaarlijks tijdens de ALV bepaald.

De extra bijdrage wordt o.a. gebruikt voor het vervolg op onderstaande activiteiten die we in 2023 hebben opgepakt:

 • We hebben gepleit en veel inzet gepleegd voor ruimere terrassen. KHN Haarlem heeft diverse verzoeken en brieven gestuurd aan de gemeente om te strijden voor de mogelijkheden en tegelijkertijd kregen we een streng handhavingsbeleid waar veel onrust door is ontstaan.
 • We zijn betrokken bij de plannen in de pilot rond de verruiming van de openingstijden en bevordering van de nachtcultuur.
 • We zijn betrokken in het overleg met de Nachtwacht.
 • We nemen deel aan het veiligheidsoverleg met politie en gemeente.
 • We hebben ervoor gezorgd dat het Collectieve Horeca Ontzeggingenbeleid weer actief wordt, de pilot met Zandvoort en Enschede loopt momenteel, andere afdelingen kunnen binnenkort aansluiten.
 • We zijn aangesloten bij het hoteloverleg, waardoor we invloed kunnen uitoefenen op zaken als de toeristische koers, toeristenbelasting, regels rond Airbnb.
 • We hebben gesprekken met burgemeester Wienen gehad, over onder andere de terrassen.
 • Er zijn nieuwe bestuursleden aangetrokken; Claudia van den Berg (penningmeester).
 • KHN Haarlem is actief in het bestuur van de BIZ Binnenstad.
 • KHN Haarlem heeft zitting in het CMG (Centrum management Groep).
 • KHN Haarlem neemt deel van het OOC.

Bijeenkomsten en evenementen

 • Het bestuur vergadert 8 tot 10 keer per jaar.
 • 4 keer per jaar vindt de regiovergadering plaats voor de verschillende afdelingen in Noord-Holland. Hier wordt kennis uitgewisseld en is er een mogelijkheid zaken uit de afdelingen onder de aandacht te brengen.
 • 1 keer per jaar organiseren we de algemene ledenvergadering.
 • We willen 4 keer per jaar een gezellige netwerkbijeenkomst organiseren.

Partners en partijen waar KHN Haarlem mee om tafel zit en/of informatie van ontvangt:

 • Centrum Management Groep
 • BIZ Haarlem
 • Hoteloverleg
 • De Nachtwacht
 • Gemeente Haarlem
 • Veiligheidsoverleg

We hebben begrip voor het feit dat betalingen in deze tijd niet vanzelfsprekend zijn, maar hopen ook op jouw steun om onze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Is het echt niet mogelijk om deze bijdrage nu te betalen, wil je uitstel van betaling of een betalingsregeling? Stuur dan een e-mail naar afdelingen@khn.nl.

Deze bijdrage wordt niet automatisch geïnd zoals de contributie van KHN landelijk, graag verzoeken we je om dit bedrag handmatig over te maken op het hiervoor speciale banknummer zoals vermeld op de factuur. We hebben begrip voor het feit dat betalingen in deze tijd niet vanzelfsprekend zijn, maar hopen ook op jouw steun om onze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren.

Graag zijn we ook bereid na te gaan of je optimaal gebruik maakt van alle voordelen die we als KHN te bieden hebben, neem daarvoor contact op met regiomanager Ivo Berkhoff (06-51174294 / i.berkhoff@khn.nl)

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens