De gastvrijheidssector ontwikkelt zich tot één van de belangrijkste sectoren van provincie Fryslân. Hiervoor zijn voldoende én goed geschoolde werknemers nodig.

Binnen de opgave Toekomstbestendige Banen werken KHN, provincie Fryslân, NHL Stenden, Firda, TAF, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en Fryslân Werkt! samen. Vanuit deze samenwerking is een onderzoek gestart. Om ervoor te zorgen dat er vanuit deze opgave acties worden uitgevoerd die voor jou als ondernemer van meerwaarde zijn, hebben we jouw input nodig.

Aan de hand van dit onderzoek willen we duidelijk hebben welke oplossingen bijdragen aan een professioneel HRM beleid. Het beantwoorden van de vragen neemt ongeveer 8-10 minuten van jouw tijd in beslag. Inzichten van het onderzoek zullen achteraf gedeeld worden middels een rapport.

Vragenlijst

Klik op de de volgende link om naar de vragenlijst te gaan: https://app.collecthor.nl/cm/simple/46552/1856530018/d43PsJV06zJXTDJYGKXYj-nj-oC72wpBJE1xBFfjNPE

Het onderzoek wordt begeleid door onafhankelijk marktonderzoeksbureau DirectResearch uit Amsterdam. Jouw persoonsgegevens worden nooit gedeeld.