Met de Collectieve horecaontzegging kunnen horecaondernemers binnen een bepaald uitgaansgebied notoire overlastgevers uit hun zaak weren.

Iemand die geweld, overlast, diefstal of een ander delict in of op het terras van een uitgaansgelegenheid pleegt, krijgt een ontzegging voor alle aangesloten horecagelegenheden. Als een persoon met een ontzegging toch een zaak binnengaat, is er sprake van huisvredebreuk.

Wat is een Collectieve horecaontzegging?

De Collectieve Horecaontzegging (CHO) is een instrument waarbij lokale horecaondernemers, de gemeente en politie samenwerken aan een veilige uitgaansomgeving. Ondernemers die meedoen aan een CHO spreken af dat wanneer een gast zich zodanig misdraagt in een bedrijf dat hem een ontzegging voor een bepaalde tijd wordt opgelegd, die ontzegging ook geldt voor alle andere horecabedrijven die meedoen.

Het doel van het instellen van een CHO is om in de aangesloten horecabedrijven (inclusief de daarbij behorende erven/terrassen):

  • De veiligheid van horecaondernemers, hun medewerkers en hun gasten te vergroten.
  • Overlast gevend gedrag te reduceren.
  • Criminaliteit te voorkomen en tegen te gaan.

Voor een CHO zijn naast horecaondernemers ook politie en gemeente partners. Voor het opleggen en handhaven van de CHO moeten horeca en politie persoonsgegevens met elkaar uitwisselen. Ook ondersteunt de politie bij het opleggen van de CHO aan een overlastgever en het opstellen van het proces verbaal. De gemeente faciliteert deze samenwerking.

Sluit je aan bij de CHO van de gemeente Hardenberg

Enige tijd heb je van de gemeente Hardenberg het verzoek gekregen om het deelname formulier voor de CHO te tekenen. Het bestuur van KHN Hardenberg is ten ore gekomen dat een aantal horecaondernemers dit formulier nog niet ingevuld- en geretourneerd hebben, omdat ze in de veronderstelling waren dat de deelname formulieren van de vorige CHO in de gemeente Hardenberg nog rechtsgeldig waren, waardoor de aanvraag voor de vergunning voor de CHO tot dusver nog niet aangevraagd is bij de Autoriteit van Persoonsgegevens (AP).Tot onze grote spijt moeten wij je mededelen dat dit niet het geval is en willen wij je vriendelijk toch dringend verzoeken het digitale formulier alsnog in in te vullen en te retourneren.

Wat moet je doen?

Vul jouw gegevens op het digitale aanmeldformulier in en stuur deze naar de Adviseur van Openbare Orde, Veiligheid en Crisisbeheersing, Arnoud Pullen via arnoud.pullen@hardenberg.nl. Hiermee ga je akkoord met het naleven van de CHO en het op veilige wijze delen van de persoonsgegevens van overlastgevers. De gemeente Hardenberg verzamelt alle aanmeldformulieren en stuurt deze aan de Autoriteit Persoonsgegevens voor de vergunningsaanvraag. Na goedkeuring van de AP ontvangen alle deelnemende ondernemers een deursticker. Met deze sticker laat je zichtbaar zien dat je deelneemt aan de CHO.

Meer informatie

Voor meer informatie en ondersteuning kunt je terecht bij jouw regiomanager van KHN, Joƫlle Roesink (tel. 06 51 15 75 22 of j.roesink@khn.nl) of Adviseur Openbare Orde, Veiligheid en Crisisbeheersing van de gemeente Hardenberg, Arnoud Pullen.