In deze nieuwsbrief willen we graag even stilstaan bij het vertrek van onze penningmeester en voorzitter, twee toegewijde bestuursleden die zich lange tijd hebben ingezet voor onze organisatie.

Ze hebben met hun leiderschap en passie de koers van onze afdeling mede bepaald en velen van ons geïnspireerd. In de komende alinea's delen ze hun persoonlijke reflecties over hun functie en de redenen voor hun vertrek. Laten we hun inzet waarderen en gezamenlijk streven naar voortdurende groei en succes in de komende periode.

De penningmeester

Ik ben vanaf 2002 tot en met het jaar 2017 actief betrokken bij onze afdeling en wel voornamelijk als penningmeester.

In deze jaren verzorgde ik in de volledige boekhouding inclusief de jaarrekening, begroting en dergelijke. Omdat het Landelijk Bestuur de dagelijkse boekhouding met het opmaken van de Jaarrekening na 2017 vanuit het hoofdkantoor wenste te voeren ben ik een 3-tal jaren uit het bestuur gegaan om op 19 november 2020 weer terug te keren in het bestuur als penningmeester.

De huidige werkzaamheden van de penningmeester bestaan uit:

  • Insturen van goedgekeurde rekeningen via een pdf.
  • Het opstellen van de begroting voor een komend jaar.
  • Het periodiek verstrekken van financiële overzichten aan de bestuursleden.
  • Het geven opdrachten aan de Landelijke administratie om tot aanmaningen over te gaan inzake niet betalende leden.
  • Het verzorgen van het op tijd indienen van de benodigde stukken aan het Landelijk Orgaan.
  • Vastgestelde Begroting, goedgekeurde Jaarrekening, goedgekeurde afdelingsbijdrage voor het komend jaar, vastgestelde notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van de leden van onze afdeling.

Het penningmeesterschap voer je uit in samenwerking en overleg met de voorzitter en alle andere leden van het zittend bestuur. Als laatste zou ik willen zeggen dat de onderlinge sfeer binnen het bestuur altijd erg goed is en ik altijd met plezier naar de vergaderingen ga.

W(iebe) Th.J. Gerritsma

De voorzitter

Naar mijn gevoel ben ik al vanaf mijn 28ste lid van KHN wat toen nog Horecaf heette. Ik ben niet zo van de jaartallen, maar bestuurlijk ook reeds lange tijd bezig geweest en de laatste jaren als voorzitter. Ik ben graag "haantje de voorste" en wordt het liefst als eerste geïnformeerd, vandaar mijn bestuursfunctie. Ook ben ik een verbinder/bruggenbouwer en werk ik graag samen.

Het is niet voor niets dat KHN de laatste jaren veel geïnvesteerd heeft in z'n contacten met de lokale politiek en de collega brancheverenigingen in de stad Arnhem (PBA) en de gemeente Renkum.

Ook doet het mij deugd samen te werken met collega uit de horeca en te horen waar de successen en de zorgen liggen. De corona-tijd willen we niet meer terug, maar we staan wel weer voor nieuwe uitdagingen.

De grootste uitdaging is nu het contact met de leden. Daar zijn vast wel jonge honden voor, die daar ideeën over hebben. Aan jullie nu het woord.

Jan van Hooijdonk

Procedure

Tot 1 januari nodigen wij jou uit om aan je aan te melden voor interesse in een bestuursfunctie en welke. Eind januari/begin februari 2024 zal het zittende bestuur een voorstel doen en deze bekend maken. Je kan mailen naar arnhemrenkum@khn.nl.

In februari/maart 2024 zal tijdens de ALV de bestuurswissel plaatsvinden.