Mike Bosman, onze huidige voorzitter, treedt af vanwege een nieuwe, zakelijke uitdaging op Curaçao. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter van KHN Bergen, Egmond, Schoorl.

Een toegewijde én sympathieke ondernemer die zich wil inzetten voor het collectief. Iemand met verbindende eigenschappen én een scherpe blik op de horeca. Een betrokken boegbeeld dat op een enthousiaste en besluitvaardige manier verder vorm geeft aan de ambities van KHN Bergen, Egmond, Schoorl. Het afdelingsbestuur is als team verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling.

Het bestuur:

 • Draagt zorg voor een adequate (lokale) belangenbehartiging.
 • Onderhoudt contacten met relevante stakeholders uit lokale politiek, ambtenarij en overige belanghebbenden.
 • Treedt actief met hen in gesprek over horecaonderwerpen.
 • Doet in overleg met KHN bedrijf de perswoordvoering.
 • Is de schakel tussen leden en vereniging.
 • Betrekt leden bij besluitvorming in de vereniging en afdeling.
 • Zorgt via de regio dat de stem van de afdeling wordt gehoord bij landelijke besluitvorming in de Ledenraad en zorgt voor terugkoppeling.
 • Is verantwoordelijk voor de afdelingscommunicatie via de afdelingswebsite (lokale berichten gaan automatisch mee in de nieuwsbrief).
 • Is op afdelingsniveau de bindende factor voor de leden.
 • Organiseert themabijeenkomsten en andere activiteiten voor KHN-leden.
 • Stimuleert samenwerking binnen de afdeling en met relevante partijen buiten KHN.
 • Stuurt de afdeling als organisatie aan.
 • Stelt jaarlijks een beleids/activiteitenplan en begroting op.
 • Beheert de afdelingsfinanciën.
 • Legt jaarlijks aan de afdelingsledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid.

Het afdelingsbestuur wordt bij zijn taken ondersteund door de regiomanager. Omgekeerd vormen de bestuurders een belangrijke bron van informatie voor de regiomanager omdat zij vaak eerder op de hoogte zijn van lokale ontwikkelingen en weten welke bedrijven net zijn gestart (van belang voor ledenwerving).

Besturen is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Een bestuurder is de vertegenwoordiger van en ambassadeur voor KHN in de afdeling.

Een bestuur moet toegankelijk zijn voor zijn KHN-leden en externe stakeholders. Werkzaamheden zijn maar ten dele planbaar en besturen kost tijd, zelfs in een netwerkbestuur waarbij een deel van de werkzaamheden door leden wordt gedaan.

KHN doet iets extra’s voor haar bestuurders, o.a.:

 • Gratis deelname aan trainingen voor bestuurders.
 • Deelname aan de landelijke KHN-strategiesessie waar je meepraat over de strategie van de vereniging.
 • Deelname aan (gratis) KHN-evenementen voor bestuurders.

Aanvullende functiebeschrijving voorzitter:

 • Is het gezicht van de afdeling en vertegenwoordigt KHN bij externe contacten.
 • Geeft leiding aan het bestuur.
 • Zit ledenbijeenkomsten voor.
 • Zorgt ervoor dat leden betrokken worden en zich betrokken voelen bij de afdeling.
 • Is eerste aanspreekpunt voor de regiomanager.

Interesse in deze functie? Neem dan contact op met jouw regiomanager Miriam Geerlings via 06-53379574 of m.geerlings@khn.nl


Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens