In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft Rijkswaterstaat uitvoering aan het beleid voor het dynamisch handhaven van de kust. Daartoe voert RWS onder meer zandsuppleties uit, om de structurele kustachteruitgang tegen te gaan. Zo wordt de Nederlandse kustlijn op zijn plaats gehouden.

In 2019 is het meerjarig suppletieprogramma 2020-2023 vastgesteld. RWS beoordeelt ieder jaar de geprogrammeerde suppleties en passen deze waar nodig aan op basis van de nieuwste kustmetingen en trends in kustlijnontwikkeling. Als bijlage bij dit bericht is de tweede actualisatie van het suppletieprogramma 2020-2023 toegevoegd. De derde en laatste actualisatie zal in 2022 plaatsvinden.

Het is voor belanghebbenden, zoals strandondernemers, mogelijk om aanvullingen te doen op het conceptprogramma, mits deze binnen het geldend kustbeleid en uitvoeringskader passen. Voorbeelden van aanvullingen zijn verschuivingen in de locatie of wijzigingen in de uitvoeringsperiode. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat op een bepaalde locatie nadrukkelijk geen suppletie gewenst is. Daarnaast is het ook mogelijk een potentiële locatie aan te dragen voor een suppletie. RWS hanteert daar aantal regels voor. Strandondernemers kunnen die regels opvragen bij hun belangenbehartiger Roel Beems via het mailadres nh@strandondernemers.nl of telefoonnummer 06 539 17 639.

Reageren op het suppletieprogramma 2021-2023 kan door vóór vrijdag 7 mei een mail te sturen aan Harold Hansen, omgevingsmanager Kustlijnzorg bij Rijkswaterstaat. Zijn mailadres is harold.hansen@rws.nl en hij is mobiel bereikbaar op nummer 06 520 77 787.

Bijlage I - Onderbouwing suppletieprogramma 2020-2023

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens