Ontwerp Verkeersbesluiten Milieuzone en Zero-Emissiezone.

De gemeente Eindhoven werkt aan een stad met zo min mogelijk schadelijke uitlaatgassen. Zij werken, samen met u, toe naar een centrum met schonere lucht, meer groen en een aantrekkelijke en veilige ruimte om in te bewegen en te verblijven. Een omgeving die beter is voor de gezondheid van bewoners en bezoekers. Stap voor stap naar een zero-emissiezone. Dat doen zij stap voor stap: de afgelopen jaren is de milieuzone binnen de ring verder aangescherpt, de komende jaren neemt de gemeente Eindhoven nieuwe stappen, om uiteindelijk in 2030 een zero-emissie zone te hebben. De stappen gaan gepaard met stimuleren en met afremmen. Stimuleren van duurzame alternatieven zoals lopen, fietsen, openbaar vervoer, deelmobiliteit, elektrische mobiliteit, voldoende laadvoorzieningen en slimme logistieke oplossingen. Afremmen door het nemen van maatregelen om voertuigen te weren die schadelijke uitstoot hebben. Daar gaat deze update over.

Zero-emissiezone voor vracht- en bestelauto's per 1 januari 2025. Een belangrijke stap gaat de gemeente Eindhoven nemen op 1 januari 2025. Vanaf dat moment gaat er in Eindhoven en in zo’n 30 andere Nederlandse steden een zero-emissiezone gelden voor vracht- en bestelauto’s.

Meer informatie over de regels voor de zero-emissiezones is te vinden op de website: www.opwegnaarzes.nl. Begin november zijn er brieven verstuurd naar eigenaren van vracht- en bestelauto’s in Eindhoven om hen gericht te informeren op de komst van de zero-emissiezone. Omdat voor verschillende voertuigen, verschillende maatregelen gelden, die niet allemaal op dezelfde datum ingaan, kan het voor bedrijven best lastig zijn om alles te volgen. Natuurlijk wil de Gemeente Eindhoven dat iedereen goed voorbereid is. Lees hier verkeersbesluit milieuzone en verkeersbesluit zero-emissiezone.

Mede hiervoor bieden zij ook gratis adviesgesprekken aan met een logistiek makelaar die MKB bedrijven en ZZP’ers helpt bij het verduurzamen van de mobiliteit. Een adviesgesprek kan worden aangevraagd via eindhoven@mkbstadslogstiek.nl.

Check de site voor meer informatie Zero-emissiezone | Gemeente Eindhoven