Woensdag 21 juni is de Algemene ledenvergadering van KHN Valkenswaard. Ben jij er ook bij?

Wanneer? woensdag 21 juni 2023
Hoe laat? 15:00 uur
Waar? Du Commerce, Frans van Beststraat 7, 5554 EA, VALKENSWAARD

Agenda

 1. Welkom door voorzitter H. van Aspert
 2. Ingekomen stukken
 3. Bestuursverkiezing
  Voorstellen nieuw bestuurslid J. van Leuven
 4. Goedkeuren notulen ALV vergadering
 5. Financieel verslag 2022
 6. Begroting 2023
 7. Visie voor nieuwe structuur/koers afdeling KHN Valkenswaard
 8. Rondvraag
 9. Open discussie visie toekomst Valkenswaardse Horeca door bestuur en aanwezige leden

Aansluitend een borrel en een hapje aan de bar, waar de discussie kan worden voortgezet. Hopelijk zal er genoeg stof doen opwaaien. Als bestuur plannen we dan een nieuwe bijeenkomst met een gespreksleider in het voorjaar om een nieuwe koers te kunnen bepalen voor een levendige, gezellige, gezonde en veilige horeca in Valkenswaard en omgeving.

Aanmelden
Aan- of afmelden kan via valkenswaard@khn.nl .