U heeft een factuur van Stichting Reprorecht ontvangen. Moet u deze betalen?

De Stichting Reprorecht int vergoedingen voor bijvoorbeeld schrijvers, fotografen en uitgevers. KHN legt uit hoe dit zit en of u deze factuur moet betalen.

Alle bedrijven in Nederland zijn, op grond van de Auteurswet, verplicht een vergoeding te betalen voor het (digitaal) kopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken, zoals artikelen en foto's uit kranten, tijdschriften of boeken voor intern gebruik. De Stichting Reprorecht int deze vergoeding voor de makers van de publicaties zoals bijvoorbeeld schrijvers, fotografen en uitgevers.

Vergoedingenoverzicht
Om het administratief eenvoudig te houden heeft de stichting, in overleg met VNO-NCW en MKB-Nederland, standaardtarieven afgesproken. Het bedrag is gebaseerd op het aantal medewerkers en de sector. Bekijk hier het vergoedingenoverzicht van 2017/2018.

Wat mag ik na het voldoen van de vergoeding wel en wat niet?
Een uitgebreide uitleg over de voorwaarden waarop u (digitale) fotokopieën mag maken leest u hier.

Maakt u geen tot weinig kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken?
Bent u van mening dat de regeling niet voor u geldt, dan kunt u online bezwaar aantekenen op de website van Stichting Reprorecht. U moet uw bezwaar binnen de op de factuur gestelde termijn doorgeven.

Voor meer informatie: www.reprorecht.nl/ondernemers.

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400