Over Strand Noord-Holland

Het strand is een steeds populairdere plaats Vanuit de de samenwerkingsagenda voortkomend uit het Kustpact is een ambtelijk overleg opgestart met de belanghebbende partijen van de kust in Noord-Holland. Deze wordt 4 keer per jaar gehouden, 1 maal per jaar vindt het bestuurlijk overleg plaats. De voorzitter van KHN Noord-Holland heeft zitting in het bestuurlijk overleg. In voorbereiding op het ambtelijk overleg wordt door een vertegenwoordiging van 5 gebiedscoördinatoren het ambtelijk overleg voorbereid. In deze overlegstructuur worden tevens alle voorkomende onderwerpen besproken. Vanuit dit overleg wordt nauw contact gehouden met de Nederlandse Kust Vereniging (NKV). KHN ondersteunt op landelijk niveau de strandondernemers. Strand Nederland is onze partner op al deze niveaus bij hun activiteiten en communicatie richting de achterban. Zo’n 95% van de ongeveer 110 strandpaviljoens in Noord-Holland zijn lid van KHN.

Nieuwsberichten

M0he2cz2j2

Ivo Berkhoff

Regiomanager zuidelijk Noord-Holland