Over Strand Zeeland

Werkgroep strandpaviljoens Zeeland

KHN behartigt de belangen van de Zeeuwse strandpaviljoens. Om te weten wat er speelt onder de paviljoenhouders, is op voordracht van KHN de werkgroep strandpaviljoens Zeeland opgericht. In de werkgroep zetelt minimaal één paviljoenhouder uit iedere kustgemeente. De werkgroep wordt ondersteund door Lukas Fransen van Fransen Advies & Projectmanagement. Zijn inzet wordt bij wijze van proef door KHN betaald. Om het belang van het voortbestaan van de werkgroep te onderstrepen, heeft KHN besloten de inzet van Lukas Fransen t/m 2019 te financieren. Wel heeft KHN de werkgroep gevraagd na te denken over een opzet waarbij de strandpaviljoens zelf de kosten dragen van het in standhouden van de werkgroep .

Wanneer u onderwerpen voor dit overleg wilt aandragen, kan dit via uw regiovertegenwoordiger of kunt u dit mailen naar info@fransen-advies.nl.

De Zeeuwse strandpaviljoens worden op landelijk en provinciaal niveau vertegenwoordigd door KHN. Op gemeentelijk niveau wordt de vertegenwoordiging veelal ingevuld door de lokale verenigingen van strandpaviljoenexploitanten. Hierbij kan ondersteuning worden gevraagd aan Peter Arkenbout, namens KHN de regiovertegenwoordiger in Zeeland.

Nieuwsberichten