De fastservice sector wordt vaak bekritiseerd en weggezet als grote veroorzaker van een ongezonde leefomgeving. Wij laten met het Fastservice Manifest, een belofte aan Nederland, zien dat we juist deel uitmaken van de oplossing. Dit is een initiatief van KHN en verschillende fastservice-bedrijven, waarmee we ons inzetten voor een gezondere voedselomgeving. Doe jij ook mee met jouw fastservice-bedrijf of -keten?

Wat is het Fastservice Manifest?

Sinds 2023 hebben zes fastservice-bedrijven, McDonald’s Nederland, KFC, Domino’s, Bram Ladage, Kwalitaria en FHC Formulebeheer, zich verenigd in een werkgroep onder de vlag van KHN. De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het Fastservice Manifest. Hierin hebben we samen afspraken opgeschreven waarmee we bij willen dragen aan een gezondere voedselomgeving. Denk aan ambities op het vlak van productsamenstelling, gevarieerd aanbod, kindermarketing, vestigingsbeleid en communicatie waarmee we een positieve impact op de gezondere voedselomgeving de komende jaren willen vergroten.

Op 14 mei 2024 presenteerden we het Fastservice Manifest. De volledige tekst van het Manifest, inclusief de beloften van de zes initiatiefnemers voor de toekomst en een overzicht van stappen die tot op heden al zijn gezet, kun je hier downloaden.

Het doel

Ons doel is om dit Manifest te verbreden naar de hele fastservice-sector, zodat we samen een grotere positieve impact kunnen maken en onze license to operate op die manier beter kunnen beschermen. Door ons te verenigen en onze krachten te bundelen, vergroten we onze stem en kunnen we impactvolle acties ondernemen. En daarvoor is ook de bijdrage van jouw fastservice-bedrijf of -keten onmisbaar. Sluit je daarom aan bij dit manifest!

Sluit je aan!

Het is onze ambitie om steun te vinden voor dit Manifest in de hele breedte van de fastservice-sector. Daarom vragen we jou om ook medeondertekenaar te worden. Door onze krachten te bundelen, kunnen we laten zien dat de sector serieuze stappen zet en een plek aan tafel verdient in gesprekken over de gezondere voedselomgeving. Het Fastservice Manifest dient als tastbaar bewijs voor de inzet vanuit de sector. Door mee te praten over de gezondere voedselomgeving, kunnen we als sector ook zelf invulling geven aan de inhoud en ambities. Zo ontstaat er een level playing field in een maatschappij waarin de overheidsdruk tot regulering van de voedselomgeving alsmaar toeneemt. Dit is iets waar jouw fastservice-bedrijf ook profijt van kan hebben.

Hoe doe je mee?

Wil je met je fastservice-bedrijf of -keten aansluiten bij het Fastservice Manifest? Dat kan!

  • Deel je bijdragen aan een gezondere voedselomgeving tot nu toe. Download dit formulier en beschrijf welke stappen je bedrijf al heeft gezet of gaat zetten op het gebied van gevarieerd aanbod, productverbetering, kindermarketing, vestigingsbeleid en nudging en communicatie. Dit wordt onderdeel van de bijlage bij het Fastservice Manifest.
  • Upload via deze link het document als PDF en je bedrijfslogo in JPEG of PNG-formaat. Laat hier ook je contactgegevens achter zodat we zo spoedig mogelijk contact met je opnemen over het proces.
  • Alle stappen doorlopen? Fantastisch. Zodra je jouw gegevens hebt verzonden, bekijken wij jouw aanvraag. Als je aan de voorwaarden voldoet dan maken we je medeondertekenaar van het Fastservice Manifest en houden je op de hoogte van de verdere vervolgstappen.
  • Na de ondertekening is je bedrijf officieel een deelnemer van het Fastservice Manifest. Dat houdt in dat jouw bedrijf zich achter de afspraken schaart en meedoet aan de concrete stappen. We zullen je ook verzoeken om jaarlijks te rapporteren over de maatregelen die je hebt genomen op het gebied van een gezondere voedselomgeving. Zo kunnen we, volgens afspraak, stakeholders en politiek ook regelmatig op de hoogte houden van de stappen die binnen de sector worden gezet.

Heb je nog vragen over het Manifest of hoe jij met jouw bedrijf/keten mee kunt doen, dan kun je contact opnemen met Jochem Brokking, Key Accountmanager via 06-51833677 of j.brokking@khn.nl.