Vergroten bewustwording, vergroten toegankelijkheid

Koninklijke Horeca Nederland onderstreept het belang van het vergroten van bewustwording en toegankelijkheid. Een beperking wordt immers pas een belemmering als de horecaondernemer of het personeel er geen rekening mee houdt. Gelukkig wordt in vrijwel elke horecaonderneming al gewerkt vanuit het principe van gastvrijheid. Iedereen is welkom. Belangrijk is ervoor te zorgen dat ook iedereen zich welkom voelt.

In dit sectorplan staan concrete maatregelen om het bewustzijn onder horecaondernemers en personeel te vergroten. Ook gaat dit plan over projecten die de toegankelijkheid bevorderen. Ook voorziet het plan in structureel overleg met de Alliantie voor Inclusie, door deelname aan een maatschappelijk overleg georganiseerd door MKB-Nederland en VNO-NCW. Het doel van dit sectorplan is niet alleen bewustwording te vergroten, maar ook de keuzemogelijkheden voor personen met een handicap te verruimen en het inclusief denken in de sector horeca te bevorderen.

Download

In dit sectorplan staan concrete maatregelen om het bewustzijn onder horecaondernemers en personeel te vergroten. Ook gaat dit plan over projecten die de toegankelijkheid bevorderen. Ook voorziet het plan in structureel overleg.
Download