Aandachtspunten bij het in goed onderling overleg beëindigen van een dienstverband

Als je met je werknemer in goed onderling overleg afspraken wil maken over de beëindiging van het dienstverband, kun je de afspraken vastleggen in een overeenkomst.

Voordat je het model Beëindigingsovereenkomst (voorheen vaststellingsovereenkomst) invult, is het belangrijk dat je alle onderwerpen met je medewerker bespreekt, zodat je niets vergeet en er dus voor jou en jouw werknemer geen verrassingen achteraf ontstaan.

Zodra alle afspraken goed op papier staan, kun je beide de overeenkomst ondertekenen en zijn de afspraken definitief. De belangrijkste onderwerpen worden in deze checklist Beëindigingsovereenkomst behandeld.

Download

Je kunt met je werknemer in goed onderling overleg afspraken maken over de beëindiging van het dienstverband. Download daarvoor een checklist.
Download