Dilemmaspel draagt bij aan bewustwording criminaliteit in horecabedrijven

Het Dilemmaspel biedt heel eenvoudig een aantal stellingen. Aan de hand van het gesprek dat daarmee op gang komt, maken ondernemer en medewerkers afspraken. Zo weet men van elkaar hoe te handelen als er fraude, cybersecurity, overval of agressie plaatsvindt in het bedrijf.

Het spel is onderverdeeld in 4 rubrieken: fraude, cybersecurity, overval en agressie. Iedere rubriek heeft zo zijn eigen dilemma’s. Bij ieder dilemma worden 2 oplossingsrichtingen gegeven om het gesprek op gang te brengen. Het bespreken van verschillende dilemma’s kan helpen criminaliteit te voorkomen door samen afspraken te maken hoe daarmee om te gaan.

Het dilemmaspel is zo ontwikkeld dat het neergelegd of opgehangen kan worden in kantines. Ook aanvullingen zijn mogelijk waardoor een werkgever kan inspelen op de actualiteit.

Download

Weet van elkaar hoe te handelen als er fraude, cybersecurity, overval of agressie plaatsvindt in je bedrijf. Download het Dilemmaspel.
Download