Horeca kan gefaseerd veilig en verantwoord open

Met deze horecaroutekaart laat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zien dat de horeca gefaseerd op een veilige en verantwoorde wijze open kan. De routekaart is gebaseerd op ervaringen en adviezen van horecaondernemers en bevat concrete suggesties om per direct, maar anders uiterlijk 26 januari tot heropening van de horeca te komen.

Het belang van de horeca als veilige ontmoetingsplaats van mensen (op afstand en met regels) is groot. Met onderstaand stappenplan kan de horeca ‘samenzijn’ op een veilige manier faciliteren, zonder dat dit ten koste gaat van de pandemiebestrijding. Door te kijken naar wat er wél kan, kunnen we samen toewerken naar een volledige heropening. De horeca is er klaar voor.

Naast dit plan voor de heropening op korte termijn, zet KHN in op financiële compensatie zolang er maatregelen gelden. Ook pleit KHN voor een coronaherstelplan én een duidelijke exitstrategie die de horeca duidelijkheid moet geven voor de komende weken, maanden en jaren.

Download

Download de Horecaroutekaart voor verantwoorde heropening in pdf.
Download