Wij maken ons hard voor een toekomstbestendige horeca

Onze samenleving blijft in hoog tempo veranderen. En ondanks dat herstel de komende periode de boventoon voert, bieden maatschappelijke en technologische ontwikkelingen volop kansen voor de horeca. Tegelijk zijn er geopolitiek en economische uitdagingen en is de arbeidsmarkt krap. Dat zal ook zijn invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken. Denk aan inflatie, energie en economische beperkingen. In dit beleidsplan kijken we daarom vooral vooruit.

Wij maken ons hard voor een toekomstbestendige horeca. We kijken vooruit en zetten de branche neer als aantrekkelijke werkgever, maken ons hard voor een eerlijk speelveld, zoeken de verbinding op om samen met partners een antwoord te kunnen bieden op de kansen en uitdagingen van toerisme en zetten in op (lokale) lastenverlichting en fysieke ruimte om economische herstel en groei van alle horeca te stimuleren. Lees meer over onze missie en visie in het KHN Beleidsplan 2024-2026.

Download

Je kunt het KHN Beleidsplan 2024-2026 downloaden als pdf.
Download