Cao-loontabellen, wettelijke minimumloon, uurlonen, weeklonen en maandlonen, inclusief en lonen van leerlingen per 1 juli 2020 voor de horeca. De aanpassing betreft alleen de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijke minimum loon. Dit betreft de niet-vakkrachten, loongroep 1 en de lonen voor leerlingen. De overige cao-lonen zijn ongewijzigd.

Meer loontabellen

Download

Download de cao-loontabellen, wettelijke minimumloon en lonen van leerlingen per 1 juli 2020.
Download