Melding Milieuplicht Activiteitenbesluit

Op het moment dat je een horecabedrijf nieuw start of een bestaande locatie overneemt, dien je waarschijnlijk een melding te doen van één of meer milieubelastende activiteiten.

De Omgevingswet en de daarbij behorende besluiten bevatten milieuregels voor bedrijven. Deze wetgeving kent eisen voor verschillende milieuaspecten. Denk hierbij aan geluid, lucht, bodem, externe veiligheid, afval en afvalwater.

De meeste horecabedrijven hebben geen milieuvergunning nodig, maar dienen wel één of meer meldingen te doen voor milieubelastende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het bereiden van levensmiddelen of het produceren van (muziek)geluid. Afhankelijk van de geluidsniveaus van de muziek die u ten gehore brengt in uw bedrijf kan het zijn dat een rapport van een akoestisch onderzoek bij de melding van de inrichting moet worden gedaan.

Om te bepalen waar je precies een melding voor moet doen of eventueel een vergunning aan moet vragen, heeft de overheid de Vergunningcheck ontwikkeld. Via deze tool kun je in kaart brengen aan welke verplichtingen je moet voldoen. Een melding dien je minimaal 4 weken voor de start van de activiteit te doen bij het bevoegd gezag.

Bedrijven die voor 2024 al actief waren hebben in het verleden als het goed is al een melding gedaan of een vergunning gekregen op basis van het oude Acitviteitenbesluit. Deze melding of vergunning blijft geldig. Ga je vanaf 2024 een nieuw bedrijf starten of nieuwe meldingsplichtige activiteiten uitvoeren, dan zul je melding moeten doen. Neem je een bestaand bedrijf over waar 1 of meerdere milieumeldingen zijn gedaan, dan dien je ook melding te maken van de overname bij de gemeente.