Model indeplaatsstelling huurovereenkomst

Hoe kan ik de huurovereenkomst overdragen naar de nieuwe huurder? En is mijn verhuurder verplicht de overdracht te accepteren?

Dit kan door middel van een Indeplaatsstelling huurovereenkomst. Bij huur van een bedrijfsruimte is het mogelijk om het huurcontract aan de nieuwe huurder over te dragen door middel van een ‘indeplaatsstelling'. De nieuwe huurder neemt dan jouw plaats als huurder in, met alle daar aan verbonden rechten en plichten.

Download

Bij huur van een bedrijfsruimte is het mogelijk om het huurcontract aan de nieuwe huurder over te dragen door een indeplaatsstelling huurovereenkomst.
Download