Gemeenten kunnen veiligheidsplan vragen

Meerdere gemeenten stellen eisen waaraan voldaan moet worden voor het verlenen van een exploitatie- of andere vergunning of ontheffing voor een horecabedrijf. Een van die eisen kan zijn dat de ondernemer een veiligheidsplan maakt waarin die een bepaald veiligheidsniveau voor zijn bedrijf zo goed mogelijk zeker stelt. Dat plan kan door het bevoegd gezag opgevraagd en van commentaar voorzien worden.

Voorbeeld van veiligheidsplan

Je kunt zelf een veiligheidsplan maken toegespitst op jouw bedrijfssituatie aan de hand van dit voorbeeldplan. Daarin vindt je ook nuttige achtergrondinformatie. Je kunt als volgt te werk gaan:

  • Ga per hoofdstuk na welke maatregelen en voorzieningen je getroffen hebt om de veiligheid van jouw gasten, personeel en bedrijfseigendommen zo goed mogelijk te borgen
  • Maak daarna een keuze in welke maatregelen of voorzieningen je nog wilt treffen
  • Stel vervolgens een plan op maat op
  • Bewaar dit als word-document
  • Actualiseer op gezette tijden jouw veiligheidsplan

Download

Gemeenten kunnen een veiligheidsplan eisen voor het verlenen van een vergunning of ontheffing. Download hieronder een voorbeeld veiligheidsplan.
Download