Drugsoverlast kent verschillende verschijningsvormen zoals verstoring van de openbare orde, diefstal, gevoelens van onveiligheid bij burgers en nadelige economische consequenties zoals waardedaling van woningen en omzetdaling bij ondernemers in buurten waar drugsgebruik voorkomt.

Drugsoverlast op straat is lastiger aan te pakken dan drugsoverlast vanuit drugspanden of openbare inrichtingen. Op straat pakken politie en gemeenten zowel dealers als gebruikers aan. Gemeenten kunnen hiervoor specifieke bevoegdheden en strafbepalingen opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin kan de gemeente straathandel en samenscholing verbieden, of drugsgebruik in het openbaar.

Ook gebiedsontzegging of cameratoezicht zijn instrumenten die ingezet kunnen worden. De lokale afdelingen van KHN werken vaak samen met de gemeente en politie om de overlast aan te pakken.

Informatie van het CCV

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft veel informatie op haar site staan zoals aanpak drugshandel in de horeca. Daar lees je op welke vlakken samenwerking mogelijk is om dit gezamenlijke probleem tegen te gaan. Meer algemene informatie staat hier.

Download

Download de factsheet over horeca en drugs (pdf).
Download