Naast de maatregelen die op 13 november zijn ingegaan heeft het kabinet aangekondigd een aantal wetsvoorstellen in gang te gaan zetten. Twee van die aangekondigde wetsvoorstellen zijn ook voor de horeca relevant…

Wetsvoorstel inzet coronatoegangsbewijs op basis van 2G

Het kabinet wil eind deze week met een wetsvoorstel komen voor een 2G-beleid. Dat houdt in dat alleen mensen die gevaccineerd zijn tegen het virus of zijn genezen na een besmetting nog toegang krijgen tot locaties waar een coronatoegangsbewijs verplicht is. Op dit moment kan dat ook nog met een negatieve uitslag (3G). Een optie waar het kabinet aan denkt is een optie waarbij in ongeplaceerde settings inzet van een CTB met 2G plaatsvindt maar waarbij de ondernemer de keuze heeft voor een 3G optie (dus CTB met gevaccineerd, genezen of getest) maar dan wel met verplichte placering.

Dinsdag 16 november debatteert de Tweede Kamer over de aangescherpte coronamaatregelen die op 13 november zijn ingegaan. Ook de mogelijke invoering van de 2G-maatregel wordt besproken. Het is echter alles behalve vanzelfsprekend dat er in het parlement voldoende steun is voor zo'n ingrijpende vrijheidsbeperking.

KHN volgt de discussie en zal zowel bij het gesprek met de demissionaire ministers Grapperhaus en Blok morgen maar ook bij de Tweede Kamer in de aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel van zich laten horen.

Wetsvoorstel verbreding coronatoegangsbewijs voor werknemers

Met dit wetsvoorstel wordt het wettelijk mogelijk gemaakt om het coronatoegangsbewijs ook op de werkvloer te vragen. Onduidelijk is nog onder welke voorwaarden dat gaat gelden en in welke sectoren. Het ligt alleen wel voor de hand dat dan ook gekeken wordt naar de horeca omdat daar (voor bezoekers) immers al een CTB-plicht geldt. Over dit onderwerp zijn de meningen in Den Haag sterk verdeeld dus het is nog maar de vraag of dit voorstel het gaat halen. Het debat van 16 november zal daarover een eerste richting geven. Als het wetsvoorstel daadwerkelijk ingediend wordt, dan zal dat volgende week zijn en volgt er nog een parlementaire behandeling.

KHN heeft de Tweede Kamer al eerder laten weten dat wanneer er een verplichting komt om ook aan het personeel om een coronatoegangsbewijs te moeten vragen het natuurlijk niet zo kan zijn dat er wel loon door betaald moet worden wanneer een werknemer geen CTB heeft. Als het wetsvoorstel na het debat van 16 november wordt doorgezet dat zal KHN zeker nog aanvullende input geven op dat wetsvoorstel.