Komt er een vergoeding (HVA) voor mijn voorraad?

Het kabinet voert geen voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel in. Een dergelijke regeling zou slecht uitvoerbaar zijn en maakt het niet goed mogelijk om tijdig steun te verlenen. KHN is van mening dat horecaondernemers gecompenseerd moeten worden voor de inkoop waar geen omzet tegenover zal staan. Ondernemers zitten nog steeds met flinke schulden van eerdere lockdowns, die kunnen dit er echt niet bij hebben. Daarom heeft KHN heeft bij verschillende politici input geleverd voor het debat van 21 december 2021 waar dit onderwerp wordt besproken.

Welke regels gelden er voor hotels?

Er is geen verplichting om het coronatoegangsbewijs van een logiesgast te controleren. Voor hotelgasten geldt dat zij in de hotels maaltijden kunnen afhalen, maar dat zij deze nuttigen in hun hotelkamer. Roomservice is toegestaan.

Wat moet ik mijn medewerkers doorbetalen?

Medewerkers krijgen hun gebruikelijke loon. Via de NOW-regeling kun je loonsteun aanvragen bij het UWV: NOW: Aanvragen tegemoetkoming NOW 7e aanvraagperiode.

Mag ik collegiaal uitlenen?

Ja, dit is toegestaan. Bekijk ook deze veelgestelde vraag over het detacheren van medewerkers naar andere bedrijven. Let op dat dit gevolgen heeft voor de NOW. De vergoeding die je ontvangt voor het uitlenen, wordt gezien als omzet. Dit heeft dus gevolgen voor je aanvraag.

Moeten medewerkers vakantiedagen opnemen als zij vanwege de thuis zittende kinderen (school dicht) niet kunnen werken?

Hier geldt dat je er samen uit moet komen, en dat er begrip moet zijn voor elkaars situatie. Kijk hoe je gezamenlijk afspraken maakt. Kan de werknemer een deel thuiswerken? Kan er op andere uren gewerkt worden? Veel horeca is dicht, maar de hotels niet en ook mag er afgehaald en bezorgd worden. De regels hiervoor zijn niet zwart/wit. Ga in overleg om tot een oplossing te komen.

Wat zijn de regels rondom koffietafels en condoleances?

Coronatoegangsbewijzen zijn niet verplicht voor uitvaartcentra met een horecafunctie. Of andere locaties waar een uitvaart plaatsvindt. Het dragen van een mondkapje is wel verplicht. Als de condoleance plaatsvindt in een horecalocatie die geen uitvaartlocatie is, dan gelden de coronaregels voor de horeca. Echter, in de coronaregels voor de horeca staat vervolgens dat eet- en drinkgelegenheden gesloten dienen te zijn. De volgende uitzonderingen zijn echter van toepassing, met reguliere openingstijden:

  • Uitvaartcentra of vergelijkbare locaties waar een uitvaartplechtigheid plaatsvindt.

Dus bijvoorbeeld een zalencentrum waar regulier uitvaartplechtigheden met aansluitend een condoleance of koffietafel plaats vinden, raden wij aan om in overleg te treden met de gemeente over de mogelijkheden. Zie ook: de website van de Rijksoverheid over uitvaarten en corona.

Mag de bedrijfskantine open blijven?

Ja dit is toegestaan. Wel moeten er afspraken gemaakt worden over afstand houden. Op de site van de rijksoverheid staat: Maak bijvoorbeeld afspraken over het waarborgen van de 1,5 meter op alle plekken op werk. Denk aan de werkplek, kantine en lift.

Gaat het maximale plafond voor staatssteun van 2.3 miljoen nog omhoog?

Het plafond voor staatsteun is net verhoogd van 1,8 miljoen naar 2,3 miljoen. Dit is pas onlangs goed gekeurd door de Europese Commissie. Zie ook: Aanvragen TVL vierde kwartaal 2021 kan vanaf maandag.

Voor welke locaties geldt een uitzondering, zoals bijvoorbeeld wegrestaurants?

Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. De volgende uitzonderingen zijn van toepassing, met reguliere openingstijden:

  • Afhalen van eten en drinken, afhalen bij coffeeshops.
  • Uitvaartcentra of vergelijkbare locaties waar een uitvaartplechtigheid plaatsvindt.
  • Op luchthavens na de securitycheck.
  • Zorglocaties.
  • Locaties zoals buurt- en wijkcentra waar het gaat om georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen.
  • Wegrestaurants en tankstations aan het hoofdwegennet (alleen voor truckers, niet voor andere bezoekers).
  • Zeemanshuizen.
  • Restauratiewagons in internationale treinen.

Wat betekent de aangenomen motie voor een startersregeling TVL voor mij?

Met een aangenomen motie en een toezegging van het kabinet om de mogelijkheden te onderzoeken moet het kabinet aan de bak. Dat is een eerste stap in de goede richting. Na een uitgebreide lobby van onder andere KHN is er eerder een aparte startersregeling voor de TVL gekomen.

In het nieuwe steunpakket heeft het kabinet wél voorzien in een regeling voor de NOW-subsidie voor starters die zijn begonnen tussen 1 februari 2020 tot en met 30 september 2021. Maar er is vooralsnog niet voorzien in een nieuwe startersregeling betreffende de TVL. KHN heeft daarom in de aanloop naar de steundebatten met name ingezet op verbetering van de startersregelingen. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een motie ingediend voor een aparte TVL-startersregeling voor alle ondernemers die tussen 1 juli 2020 en 30 september 2021 zijn ingeschreven in het handelsregister. Die motie is op 14 december met algemene stemmen, dus door de hele Tweede Kamer, aangenomen. Het kabinet moet daar dus écht iets mee. Het kabinet heeft tijdens het debat toegezegd dat zij een regeling onderzoeke voor starters die nu - opnieuw - buiten de boot vallen. Het kabinet heeft echter geen garantie gegeven dat zo’n regeling er ook daadwerkelijk komt en hoe die regeling er dan uit ziet. KHN blijft de ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten houden en houdt jou uiteraard op de hoogte.