Melding Milieuplicht Activiteitenbesluit

Op het moment dat je een horecabedrijf nieuw start of een bestaande locatie overneemt en daar een ander soort bedrijfsvoering gaat voeren, dien je een melding te doen op grond van het activiteitenbesluit.

Het Activiteitenbesluit bevat milieuregels voor bedrijven. Het Activiteitenbesluit kent eisen voor verschillende milieuaspecten. Denk hierbij aan geluid, lucht, bodem, externe veiligheid, afval en afvalwater.

Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen van een bedrijf nodig.

Op de website van het kenniscentrum Infomil (onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) is alle informatie terug te vinden over milieuregels. Er is een apart deel ingericht met branche-informatie voor horecabedrijven. U vindt daar alle informatie over milieuregels die op horecabedrijven van toepassing zijn.

Ook de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is een nuttig instrument. Via de Activiteitenbesluit Internet Module kun je door het beantwoorden van vragen in kaart krijgen aan welke verplichtingen je moet voldoen. Of toch een vergunning noodzakelijk is, of je kunt volstaan met een melding aan bevoegd gezag of dat je zelfs helemaal niets hoeft te doen. Voor een horecabedrijf zal meestal gelden dat een milieuvergunning niet noodzakelijk is maar wel dat in ieder geval een melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag vier weken voor het starten van een bedrijf. Denk dan bijvoorbeeld wanneer er levensmiddelen worden bereid. Geluid is een ander belangrijk onderwerp. Afhankelijk van de geluidsniveaus van de muziek die u ten gehore brengt in uw bedrijf kan het zijn dat een rapport van een akoestisch onderzoek bij de melding van de inrichting moet worden gedaan.