Kennis delen

KHN stimuleert uitwisseling tussen ondernemers onderling. Ondernemers kunnen immers van elkaar leren. Er is inmiddels een aantal platforms waar horecaondernemers met elkaar van gedachten wisselen over bepaalde onderwerpen.

Jonge ondernemers zijn verenigd in KHN Jong, Aziatische ondernemers zijn verenigd op het platform Aziatische Horeca en ondernemers met belang daar in zijn verenigd in het platform Hotelclassificatie.

Een platform starten
Omdat uitwisseling zo belangrijk is, helpt KHN haar leden om platforms te starten. Met een platform kunnen groepen leden met een gezamenlijk doel, belang of interesse zich aan elkaar verbinden. Met elkaar hierover in gesprek gaan. KHN kan u helpen een platform op te starten. Hoe het platform eruit gaat zien of waarover het gaat bepaalt u zelf. KHN ondersteunt bij de opzet, organisatie, inrichting, activering en communicatie. Er is een basispakket aan (gratis) ondersteuning. In overleg met u wordt de meest passende ondersteuning bepaald en verleend. Op verzoek kunnen ook aanvullend betaalde diensten op maat worden geleverd. Hoe werkt het?

  1. U vraagt een intakeformulier aan via platforms@khn.nl
  2. Uw aanvraag wordt bekeken en KHN neemt contact met u op
  3. In het gesprek worden uw wensen voor de inrichting van het platform besproken. Gezamenlijk bekijken we wat de meest geschikte ondersteuning is bij uw platform.
  4. Ten slotte worden de vervolgacties voor de inrichting van uw platform afgesproken, waarna we samen aan de slag kunnen.