Op dinsdag 6 juni jl. heeft het bestuur van KHN Edam-Volendam haar bestuursvergadering gehouden. De belangrijkste punten uit dit overleg kun je onderstaand terugvinden.

22 juni overleg burgemeester en wethouder

Op 22 juni hebben we een volgend overleg met de burgemeester en wethouder. Voorafgaand is er op 14 juni een vooroverleg met de afdeling veiligheid van gemeente Edam Volendam. We hebben een aantal punten op de agenda gezet:

  • Ontwikkelingen kermis: artikel 31, vermelding leidinggevenden, aanbrengen van schotten of doeken aan de dijk, communicatie.
  • Derde week bouwvak
  • Inzet en contact BOA’s.
  • Terrasvergunningen langere termijn.
  • Paracommercie; naleving vergunningen.
  • Horecavisie; status en vervolg?
  • Collectieve Horecaontzeggingenbeleid; vervolgstappen.

Mocht je nog punten hebben die wij voor je mee kunnen nemen, laat het ons weten via edamvolendam@khn.nl.

Lidmaatschap PX10

Het bestuur van KHN Edam-Volendam wil graag in gesprek en overleg blijven met PX 10. Wellicht geeft een lidmaatschap van PX 10 bij KHN een positieve draai aan de verstandhouding. Het bestuur heeft daarom de intentie om PX10 voor te stellen als nieuw lid van KHN. We horen graag wat je hier van vindt, mocht je als lid hier een mening over hebben, kun je een mail sturen aan edamvolendam@khn.nl waar je reactie vertrouwelijk behandeld wordt.

19 juni inspiratietour Zwolle

Op 19 juni organiseren de afdelingen van KHN Edam-Volendam, Zaanstreek, Purmerend-Beemster en Waterland een inspiratietour naar Zwolle. Er zijn slechts nog enkele plaatsen beschikbaar, lees hier meer.

Registreer na 1 juli 2023 je certificaat sociale hygiëne om de geldigheid te garanderen

Hebben jij of je medewerkers in het verleden een diploma Sociale Hygiëne gehaald of ben je van plan dit nog voor 1 juli 2023 te doen? Let dan goed op! Het oude examenregister van de Landelijke Examencommissie Stichting Vakbekwaamheid Horeca (LEC-SVH) wordt vervangen door een register dat door de overheid wordt beheerd en los staat van SVH. Je wordt automatisch overgeschreven maar je moet ZELF de overschrijving bevestigen. Doe je dit niet, dan vervalt je registratie 5 jaar na 1 juli 2023. Lees hier meer.

KHN Edam – Volendam vergadert iedere eerste dinsdag van de maand. In de even maanden schuift de gemeente aan. Heb je punten die we mee kunnen nemen in de bestuursvergadering of in het periodieke overleg met de gemeente? Laat het ons weten via edamvolendam@khn.nl.

Like KHN Edam-Volendam op Facebook of volg ons via www.khn.nl/edam-volendam.