KHN Zaanstreek maakt zich hard voor de horeca door actief te lobbyen bij de gemeente, het organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten met de lokale overheid en/of inspirerende bijeenkomsten voor de leden van de afdeling.

Zo hebben we de afgelopen periode de volgende activiteiten georganiseerd en/of resultaten kunnen bereiken:

 • Meepraten verblijfsaccommodatievisie vanuit het hoteloverleg KHN Zaanstreek.
 • Samenwerking handhaving.
 • We hebben de ondernemers uit Landsmeer betrokken bij de afdeling/Contacten met Landsmeer aangesterkt.
 • Strijden voor standaard ruimere opzet van terrassen.
 • Monitoren horecavisie, toeristische visie en omgevingsvisie en rappel gevraagd bij de gemeente.
 • Hoteloverleg voortgezet waar voor de hotels belangrijke punten aan bod komen, zoals de inzet op het bedrag voor de toeristenbelasting en marketing Zaanstreek.
 • Inspiratietour naar Deventer georganiseerd op 16 mei 2022.
 • Potentiële leden benaderd.
 • Samenwerking met productie in de Bullekerk: Rembrandt; his life, his paintings.
 • Inzet op verlaging toeristenbelasting en controle AirBnB locaties.
 • Organisatie ronde tafel gesprekken met gemeenteraad over horeca, hotels en toerisme.
 • Structureel overleg horeca opgetuigd met burgemeester en wethouders met extra horecaondernemers als genodigde.
 • Contacten met marketing Zaanstreek aangesterkt; inzet op toerisme in de Zaanstreek.
 • Organisatie FAM-trip in 2023.
 • Inspiratietour naar Zwolle op 19 juni 2023 georganiseerd.
 • Communiceren nieuws vanuit gemeente Zaanstad.
 • Meepraten over mogelijk vernieuwd horecaconvenant, strijden voor aanpassen verplichting portiers voor nieuwe bedrijven die later open willen dan 01.00 uur.

Bijeenkomsten en evenementen

 • Het bestuur van KHN Zaanstreek komt 4 keer per jaar bij elkaar.
  KHN Zaanstreek is aanwezig bij regiobijeenkomsten van KHN Noord-Holland, waar kennis wordt uitgewisseld en is er een mogelijkheid zaken uit KHN Zaanstreek onder de aandacht te brengen.
 • 1 keer per jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden en daar wordt een bedrijfsbezoek aan gekoppeld.
 • Organisatie FAM-trip in 2023
 • 16 mei 2022 is de inspiratietour naar Deventer georganiseerd.
 • 19 juni 2023 wordt de inspiratietour naar Zwolle georganiseerd.

Partners en partijen waar KHN Zaanstreek mee om de tafel zit:

 • KHN Noord-Holland
 • Gemeente Zaanstreek
 • Gemeente Oostzaan/Wormerland
 • Gemeente Landsmeer
 • Marketing Zaanstreek

Landelijke voordelen voor leden van KHN

De extra bijdrage vanuit de leden wordt gebruikt voor onder andere:

 • Secretariële ondersteuning.
 • Kosten voor bijeenkomsten en vergaderingen, hotelbijeenkomsten, secretariaat
 • Bijdrage aan inspiratietour.

Zoals je begrijpt, brengen al deze inspanningen kosten met zich mee. Naast de landelijke afdelingsbijdrage die de afdeling van KHN ontvangt, vraagt KHN Zaanstreek van de leden een kleine bijdrage zodat we ons kunnen blijven inzetten voor jullie. De hoogte en vaststelling van deze bijdrage wordt jaarlijks tijdens de ALV bepaald.

De extra bijdrage wordt o.a. gebruikt voor de inzet van het secretariaat en het organiseren van de bijeenkomsten, inspiratietour, trainingen en netwerkmomenten.

We hebben begrip voor het feit dat betalingen in deze tijd niet vanzelfsprekend zijn, maar hopen ook op jouw steun om onze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Is het echt niet mogelijk om deze bijdrage nu te betalen, wil je uitstel van betaling of een betalingsregeling? Stuur dan een e-mail naar afdelingen@khn.nl.