Belangenbehartiging

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) streeft met haar activiteiten naar een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor de horeca. Dat doen we onder andere door invloed uit te oefenen op regelgeving op lokaal, nationaal en internationaal niveau. We onderhouden een goede relatie met beleidsmedewerkers en politici bij gemeenten, de nationale overheid en Europa en werken met hen samen als het gaat over thema's en onderwerpen die de horeca betreffen. Onze speerpunten geven richting aan onze activiteiten.

Ook proberen we door communicatie belangrijke (horeca)thema’s aan te kaarten of standpunten hierover te beïnvloeden. Zo zorgen we ervoor dat wetgeving en beleid zo veel mogelijk ten goede komen aan alle horecaondernemingen in ons land. Met ruim 20.000 leden en 1200 bestuurders is KHN een belangrijke gesprekspartner.

Personeel

Personeel

Voldoende en goed opgeleid personeel is belangrijk voor de horeca. Wij helpen horecaondernemers om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven.

Lees meer

Ondernemen

Ondernemen_SP8A6625

Horecaondernemers hebben te maken met toeristen, recreanten en zakelijke bezoekers. Om goed in te kunnen spelen op de wensen van de verschillende bezoekers, zorgen wij ervoor dat ondernemers ruimte hebben om te ondernemen.

Lees meer

Financiering & Fiscaliteit

Financiering_Fiscaliteit_SP8A9383

Voor horecaondernemers is financiering belangrijk. Wij zetten ons in voor een goed stelsel van fiscale faciliteiten, een gematigd tarief voor winstbelasting en instandhouding van het verlaagde BTW-tarief.

Lees meer

Veiligheid

BB_veiligheid

Wij streven naar gezond ondernemerschap binnen een veilige omgeving waarbij de veiligheid van gasten, werknemers en de ondernemer is gewaarborgd.

Lees meer

MVO

MVO Duurzaam Gezond

Wij streven naar een horecabranche met ondernemers die oog hebben voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en kansen op dit gebied benutten.

Lees meer

Evenementen

evenementen

Buiten onze reguliere contacten met bewindspersonen, ambtenaren en politici organiseren wij bijeenkomsten zoals debatten en werkbezoeken om onze standpunten kracht bij te zetten.

Lees meer