Je ontvangt vandaag een factuur voor de afdelingsbijdrage van KHN Haarlemmermeer. Deze factuur versturen we elk jaar*, normaal in de maand april, maar door de uitbraak van het coronavirus hebben we de factuur nu pas verzonden. In de ledenvergadering en begroting geven we dan een toelichting op onze uitgaven en activiteiten. Wat doet KHN Haarlemmermeer en waarom wordt daar een afdelingsbijdrage voor in rekening gebracht?

Ondanks het coronavirus en misschien wel juist door het coronavirus hebben er veel meer activiteiten plaatsgevonden. Onderstaand geven we een aantal voorbeelden.

Deze activiteiten en resultaten zijn slechts een deel van wat we doen. We denken dat het zeer waardevol is om als collectief activiteiten te blijven ondernemen. Lokaal gebeurt dit via KHN Haarlemmermeer en uiteraard blijven we ook landelijk ons inzetten om jullie door deze moeilijke tijd helpen te loodsen.

We hebben begrip voor het feit dat betalingen in deze tijd niet vanzelfsprekend zijn, maar hopen ook op jullie steun om onze activiteiten te kunnen blijven doen en uitvoeren.

Wil je graag een afspraak of afstemming met de regiomanager stuur dan een e-mail naar haarlemmermeer@khn.nl. Of neem rechtstreeks contact op met Ivo Berkhoff via i.berkhoff@khn.nl of 06 51 17 42 94.

* tot 2018 werd deze bijdrage geïnd via de factuur van de landelijke contributie. Echter vanwege een opmerking van de fiscus hebben we de geldstromen van het bedrijf KHN en de lokale afdelingen moeten scheiden en dus ook aparte facturen verzonden.

Overzicht activiteiten KHN Haarlemmermeer 2019/2020

 • Indien nodig tweemaal per jaar bestuurlijk overleg met burgemeester en wethouders.
 • Viermaal per jaar operationeel overleg met de gemeente, waarin o.a. ter sprake komt:
  • verlaging/afschaffing toeristenbelasting en het besteden daarvan in de algemene middelen van de gemeente;
  • lachgasballonnenbeleid;
  • integraal handhavings- en veiligheidsbeleid;
  • campagne NIX18;
  • de afschaffing precariorechten;
  • paracommerciële verordening, handhavingsverzoeken illegale en niet-toegestane feesten en partijen;
  • handhaving B&B en Airbnb;
  • checken openings-/sluitingstijden door handhaving;
  • parkeerobstakels;
  • ontwikkelingen Aprisco-terrein;
  • wijzigingen APV;
  • bespreekbaar maken van ondersteunende horeca;
  • omgevingsvisie;
  • ontwikkelingen centrums;
  • ondersteunen van leden die verplicht worden energiebesparende maatregelen te treffen;
  • 4 x per jaar hoteloverleg met hotels in Haarlemmermeer waarvan 1 hoteldag als mini-conferentie opgezet;
  • organiseren van kwartaalborrels met bedrijfsbezoek voor alle leden van KHN Haarlemmermeer;
  • organiseren van inspiratietours;
  • organiseren van themabijeenkomsten;
  • organiseren van workshops.
 • Bijwonen van 4 x vergaderingen Haarlemmermeers Ondernemers Platform en 4 x bestuurlijke vergaderingen Haarlemmermeers Ondernemers Platform met wethouder(s).
 • Kartrekker opzetten emissieneutraal Shuttleverbinding hotels/Schiphol, iedere 2 weken overleg.
 • Actieve lobby op beleidsnota’s en gemeentelijke ontwikkelingen als de nota Commerciële voorzieningen, het toeristisch en recreatief beleid en het hotelbeleid gemeente Haarlemmermeer.
 • Verspreiden lokaal nieuws via de nieuwsbrief, khn.nl/haarlemmermeer en Facebook.
 • Tijdens corona aanmaken en vullen appgroepen Nieuw-Vennep, Hoofddorp, Badhoevedorp/Halfweg.

Resultaat

 • Nacalculatie betaling toeristenbelasting i.p.v. vooruitbetaling.
 • Onbeperkt uitbreiding terras en overkapping.
 • Budget gemeente voor marketing Haarlemmermeer.

Bijeenkomsten en evenementen

 • Het bestuur van KHN Haarlemmermeer komt 5 tot 7 keer per jaar bij elkaar.
 • KHN Haarlemmermeer is aanwezig bij regiobijeenkomsten van KHN Noord-Holland, waar kennis wordt uitgewisseld en is er een mogelijkheid zaken uit KHN Haarlemmermeer onder de aandacht te brengen.
 • 1 keer per jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden en daar wordt een bedrijfsbezoek aan gekoppeld.

Partners en partijen waar KHN Haarlemmermeer mee om de tafel zit:

 • KHN Noord-Holland.
 • Gemeente Haarlemmermeer.
 • Politie.
 • Gemeente Amsterdam.
 • Alle hotels in de regio.
 • Schiphol.
 • HOP.

Landelijke voordelen voor leden van KHN: zie ook https://www.khn.nl/lidmaatschap/voordeel-korting

Actief oppakken dossiers voor ondernemers

De extra bijdrage vanuit de leden wordt gebruikt voor onder andere:

 • Secretariële ondersteuning.
 • Kosten voor bijeenkomsten en vergaderingen, hotelbijeenkomsten, secretariaat Hotelshuttle.
 • Bijdrage aan inspiratietour.
 • Administratiekosten.
 • Lief en leedpot ondernemers.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens