Het bestuur van KHN Zandvoort is op allerlei gebied actief in Zandvoort om horeca- en strandondernemers een zo goed mogelijk ondernemersklimaat te bieden. Hier lees je welke activiteiten er zijn en op welke manier dat gebeurt.

Nick Rietkerk somde op de ALV van 20 maart 2023 de volgende bestuursactiviteiten op:

Jaarverslag 2021 – 2022
Het bestuur van KHN Zandvoort zag er in de periode 2021/2022 als volgt uit:
Robert Hartog : voorzitter
Marcel Busscher : vanaf 1-1-2022 secretaris
Rob Smits : penningmeester
Joleen Smits : bestuurslid ten behoeve van doelgroep “Hotels en Pensions”
Nick Rietkerk : vanaf 1-1-2022 ondersteunend bestuurslid

Merel Oudejans heeft het notuleren voor haar rekening genomen.

In 2021 heeft het bestuur 8 maal vergaderd inclusief de ALV, in 2022 was dit 5 maal, waarin ook leden van de afdeling konden aansluiten om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen in de regio en in het land. Onze ALV willen wij bij voorkeur combineren met een leuk uitstapje maar gezien de Corona-perikelen de afgelopen jaren hebben wij dit jaar nog besloten om de vergadering in ons dorp te houden met een gezellige “Borrel” na afloop. Voor volgend jaar proberen wij weer iets “met een Thema” te organiseren.

Concreet heeft KHN Zandvoort in 2021 kunnen bijdrage aan de volgende zaken

 • De F1 en de daarbij behorende side-events / bereikbaarheid bedrijven.
 • Het belang van een Hotelbeleid in de gemeente Zandvoort.
 • Slapen op het strand.
 • Afsluiting van de Haltestraat op bepaalde tijden.
 • Het geplande nieuwe parkeerregiem in Zandvoort.
 • De huren in verband met Corona.
 • Het overleg met het OBZ en de daaruit voorgekomen zaken.

Concreet heeft KHN Zandvoort in 2022 kunnen bijdragen aan de volgende zaken

 • De tegemoetkoming in de kosten van CTB-controles die gemaakt waren in het najaar 2021.
 • Wervingscampagne personeel horeca en strand Zandvoort opgezet in samenwerking met de Verenigingvan Strandpachters.
 • Zich hard gemaakt bij de gemeente voor uitbreiding van de terrassen in 2022.
 • Brief naar de gemeente gestuurd om de verruimde terrassen ook in 2023 door te zetten.
 • Betrokken geweest bij het Convenant bedrijfsleven 2022 – 2025 dat is opgezet vanuit een samenwerking tussen Ondernemers Belangen Zandvoort en de gemeente.
 • Input gegeven voor het evaluatie parkeerbeleid Zandvoort.
 • Ondersteuning bij het terugvragen van de leges voor de drank- en horecavergunning t.w.v. € 10.000,-
 • Het in 2020 gestarte hoteloverleg is in 2021 en 2022 gecontinueerd waarbij voor de hotels/logiesverstrekkers belangrijke punten aan bod kwamen, zoals het opstellen van de “verblijfsaccommodatievisie” en de inzet op het bedrag voor de “toeristenbelasting”. Bij dit overleg waren ook vertegenwoordigers van Marketing Zandvoort en de gemeente betrokken. Het KHN afdeling Zandvoort stelt bij dit overleg een notuliste beschikbaar.
 • Subsidieproject voor elkaar gekregen voor verwarmde terraskussens in totaal € 20.000,-.
 • Deelname aan de periodieke OBZ vergaderingen onder andere met wethouder.
 • Deelname aan het periodieke centrumoverleg.

Verder is er bestuurlijk overleg geweest met betrekking tot ontzeggingenbeleid. De regiomanager geeft aan dat het platform hiervoor momenteel niet werkzaam is. Dit vanwege het terugtrekken van de partij die het systeem ontwikkeld heeft. Er zijn momenteel gesprekken gaande met een partij om dit over te nemen maar er is nog geen definitief besluit genomen. Doel is dat het platform in het najaar weer volledig werkzaam zal zijn. Tevens wordt de hoogte van de precario aan de kaak gesteld; de voortgang ontheffing exploitatievergunning; en het ontwikkelkader verblijfsaccommodaties.

Het beleidsplan van KHN Zandvoort is nog altijd om:

 • Zandvoort te profileren als badplaats voor zowel dagrecreatie als verblijfsrecreatie, met de producten ‘horeca’, festivals’ en ‘pop-up evenementen.
 • Samenwerking tussen horeca op het strand en in het dorp daar waar nodig te verbeteren, zodat er geen kloof ontstaat. Met elkaar en niet tegen elkaar!
 • Beter draagvlak creëren van ondernemers aan festivals, dat onder andere door het ondernemersfonds gerealiseerd kan worden.
  Met uw goedkeuring willen wij als bestuur van de afdeling Zandvoort graag een positieve bijdrage blijven leveren aan de horeca in ons mooie dorp.

Aansluitend aan de eigen plannen vraagt de voorzitter aan de aanwezigen of volgens hen zaken zijn waarin KHN-Zandvoort ondersteuning kan bieden. De regiomanager geeft een voorbeeld, namelijk de brief die onlangs is verstuurd naar de gemeente met het verzoek om de zonering van de terrassen opnieuw te beoordelen en de precario hiervoor omlaag te brengen.

Aansluitend geeft de regiomanager een compliment aan de gemeente. De afgelopen periode zijn er goede ervaringen met hen geweest, onder andere met betrekking tot subsidiëren van kosten voor bijvoorbeeld vergunningen en het ondersteunen van het ondernemingsfonds. Gemeente Zandvoort heeft dit in Nederland als één van de betere gemeenten gedaan.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens