Woensdag 25 augustus is een afvaardiging van de strandpaviljoens Noord-Holland samengekomen voor het periodieke strandoverleg.

Op 26 augustus was het provinciaal ambtelijk kustoverleg. Onderstaand een verslag van de besproken punten.

Beleidsplan Hoogheemraadschap Rijnland

Er is een zienswijze op het beleidsplan ingediend, gebaseerd op de informatie die er nu is. Vervolgens zal het algemeen bestuur van het waterschap hiermee aan de slag gaan. De fractie bedrijven van het waterschap is benaderd om de zienswijze te verdedigen. De kans bestaat dat we uitgenodigd worden om het verder toe te lichten.

De belangrijke punten van de zienswijze: collectief acteren, geen voorwaartse verplaatsingen, behoefte aan lange termijn afspraken.

Suppletieprogramma Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft gevraagd mee te denken voor de komende paar jaar, zie de uitkomst. Ook hier is een zienswijze ingebracht met dezelfde uitgangspunten als bovenstaand. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat wanneer je een aangepaste zandsuppletie wil, je het kan aanvragen. Er zijn mogelijkheden om binnen het kader ergens meer accent op te leggen. Rijkswaterstaat bepaalt dan of het past binnen het plan of dat het om een extra suppletie gaat, waaraan kosten zijn verbonden.

Heb je hier ideeën over? Laat het ons weten via strandnoordholland@khn.nl.

Terugkoppeling ambtelijke overleggen afgelopen maanden en voorbereiding Bestuurlijk Overleg partners Kustpact in september

De gezamenlijke strandpaviljoens Noord-Holland zijn vertegenwoordigd in het ambtelijk overleg en in het bestuurlijk overleg onder regie van de provincie. Het ambtelijk overleg dient mede als voorbereiding op het bestuurlijk overleg.

Op donderdag 26 augustus heeft het ambtelijk overleg plaatsgevonden en hier zijn de volgende punten in besproken:

  1. de 1-loketfunctie voor bedrijven (via de gemeente een loket voor gemeente, provincie, waterschap, Rijkswaterstaat);
  2. de ambitie van de natuurbewegingen voor de realisatie van ‘groene stranden’ (daarover vindt op 29 september een presentatie plaats in Camperduin);
  3. de noodzaak om het gebied waar we in dit overleg over praten scherper af te bakenen (wel of geen binnenduinrand bijvoorbeeld.

Daarnaast hebben wij als ondernemers ingezoomd op twee zaken:

  1. de terugtrekkende beweging die de gemeenten voortdurend maken binnen het overleg. Om verschillende redenen is de vertegenwoordiging van de 10 kustgemeenten steeds niet aanwezig bij het ambtelijk overleg, of geven ze geen opvolging aan gemaakte afspraken;
  2. de overwintering (het laten staan) van seizoenpaviljoens om de financiële schade van corona te beperken. De minister heeft hier positief over besloten, en gezegd dit in overstemming met gemeenten en waterschappen invulling te geven. De Waterschappen Hollands Noorderkwartier, Rijnland en Delfland nemen hierover dinsdag 31 augustus een besluit. Als gezamenlijke strandpaviljoens hebben wij met NKV (Nederlandse Kust Vereniging) samen met KHN (Koninklijke Horeca Nederland) en Strand Nederland gelobbyd voor deze mogelijkheid.

Belangen strandondernemers onder de aandacht van partijen die meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022

De politieke partijen zijn bezig met het schrijven van de verkiezingsprogramma’s. Dit is het moment om bewustwording bij de gemeenten te creëren en de rol van de ondernemers te benadrukken. Er is een voorbeeldbrief opgesteld om de belangen van de strandpaviljoens onder de aandacht te brengen. Deze voorbeeldbrief vind je hier. Vervolgens kunnen we in gesprek gaan met de politieke partijen over hoe ze het kunnen verwoorden. De brief wordt verzonden aan de voorzitters van de verenigingen, zodat er een individuele invulling gegeven kan worden per gemeente.

Het volgend overleg van de strandpaviljoens Noord-Holland is gepland op 17 november. Heb je punten die je tussentijds wilt bespreken? Laat het ons weten via strandnoordholland@khn.nl. Meer informatie kun je tevens terugvinden op www.khn.nl/strandbelangen.

In het overleg gezamenlijke strandpaviljoens Noord-Holland zijn vertegenwoordigd; Roel Beems, Theo Miedema, Koen Witte, Jeroen van Son, Richard Groot, Tom Kuiper, Bas de Jong (Strand Nederland), Tamara Mol (secretariaat) en Ivo Berkhoff (KHN)

Voorbeeldbrief gemeenteraadverkiezingen_2022_strand

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens