Het wettelijke minimumloon per 1-1-2022 is 1,4% hoger dan nu. Dat betekent dat in de huidige cao-loontabel voor loongroepen 1 en 2 de basissalarissen aan dat wettelijke minimumloon -en de afgeleide jeugdlonen- per 1 januari 2022 worden aangepast. De overige bedragen van de loontabel veranderen niet.

De aanpassing staat los van de cao-gesprekken. Het gesprek over de horeca-cao per 2022 start in november. De verhoging van het wettelijke minimum loon is twee maal per jaar, 1 juli en 1 januari.