De burgemeester heeft een brief naar de raad gestuurd over haar plan wietverkoop via coffeeshops aan buitenlandse toeristen te verbieden. Toeristen zijn niet langer welkom in coffeeshops, KHN vreest voor nog meer overlast van dealers.

De brief bevat de doelen van het voorgenomen nieuwe cannabisbeleid (regulering na verkleining van de cannabismarkt) en de uitkomst van een onderzoek naar ervaringen van gemeenten met de invoering van het I-criterium. Daarnaast geeft de burgemeester een onderbouwing van een beeld van de problematiek van straatdealen en informeert ze de raadsleden over de stand van zaken van de intensiveringsmaatregelen sinds de zomer 2021 en schets zij de contouren voor vernieuwing van de aanpak straatdealen op middellange termijn.

Ondanks dat coffeeshops niet behoren tot de achterban is KHN kritisch. We vrezen voor nog meer overlast van (straat)dealers en maken ons grote zorgen over de beperkte capaciteit van politie en handhaving. Net als alle partners willen ook wij minder drugsgerlateerd en overlastgevende toeristen, maar zien het I-criterium niet als de oplossing van problemen. Toeristen zullen ervaren dat ze nog steeds heel gemakkelijk aan drugs kunnen komen en geen enkel risico lopen bij het kopen of gebruik ervan. Eerder hebben we ook een duidelijk standpunt ingenomen m.b.t. I-criterium. Er geldt nu immers ook een verbod op verkoop van harddrugs en dat is nog steeds vrij te verkrijgen voor bezoekers.

Een rigoureuze maatregel, zoals het I-criterium invoeren vraagt om meer capaciteit en andere ondersteunende maatregelen om te voorkomen dat het een chaos wordt en averechts effect krijgt. En die capaciteit is er voorlopig niet. De ondernemers in het gebied zijn oprecht bezorgd over hun toekomst. We hopen dat de burgemeester en de Driehoek zorgvuldig nagaan of deze maatregel wel het beoogde effect kan hebben en niet zal bijdragen aan grotere problemen voor het gebied.

We erkennen de grote uitdagingen, maar hoopten ook dat we steeds beter in staat zouden zijn om met de BIZZEN in het gebied stappen te zetten die moeten leiden tot verbeteringen in de aanpak van straatdealers. Recent is nog een plan van aanpak door ons samen met Amsterdam City en de BIZZEN aangeboden.

Onderzoeken en rapportages

Voor de echte geïnteresseerden onderstaand alle onderzoeken en rapportages die de burgemeester gebruikt om haar voornemen te onderbouwen.


Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens