Vorige week hebben we onze cao-enquête verstuurd. Heb je deze nog niet ingevuld? Er volgt nog een herinnering. Jouw mening telt, dus vul de enquête in.

We vragen je vooral naar de onderwerpen waarbij je met een cao een verschil kan maken. De hoofdlijnen van de uitkomsten worden eind juli gedeeld.

Horeca-cao

De horeca-cao 2022-2023 is eind 2021 afgesloten en loopt tot einde 2023. In die tijd is er veel gebeurd. Een wettelijk minimumloon dat in 2023 in één keer is verhoogd met drie stappen. En een volgende stap komt met de invoering van een wettelijk minimumuurloon. Daardoor is het loongebouw (loontabel) niet meer in de pas. Daar komt de enorme inflatie bij, waarop veel werkgevers al hebben gereageerd richting werknemers ondank hun eigen kosten en inflatiezorgen.

Wat vraagt KHN de leden

We vragen onze leden vooral naar de onderwerpen waar je met een cao een verschil kan maken. Niet naar de opvatting over de geldende wettelijke en fiscale regels. Ook vragen we wat er buiten de cao om is gebeurd. Een cao mag bijvoorbeeld niet dubbelop werken op bijvoorbeeld zelf al toegekende loonsverbeteringen.

Cao-procedure

De cao-enquête is onderdeel van de afweging naar een nieuwe cao. De uitkomsten bespreken we eind juni met HR-professionals. Begin juli legt de KHN-commissie sociale zaken de uitkomsten naast de wetgeving, arbeidsmarkt en de economische ontwikkeling. De hoofdlijnen worden eind juli gedeeld. Uiteindelijk besluit het Landelijk Bestuur van KHN over het onderhandelingsmandaat voor de gesprekken met vakbonden. Het Landelijk Bestuur toetst een onderhandelaarsakkoord en besluit of er wel of geen nieuwe cao komt. Zo’n procedure is er ook bij de vakbonden.

Uiteraard houden we je tijdens het proces op de hoogte. Dat zal vooral op hoofdlijnen zijn. Het is niet verstandig om onze inzet in detail publiekelijk te delen.

Enquete gemist?

De uitnodiging voor de cao-enquete is verzonden met het onderwerp “Uitnodiging KHN cao-onderzoek” via het emailadres KHN@tangramonderzoek.nl. Het kan zijn dat die email in de spambox of onbelangrijke email terecht kwam. Per onderneming is een uitnodiging verzonden.