KHN, FNV Horeca en CNV Vakmensen zijn overeengekomen de huidige horeca-cao met een jaar te verlengen onder gelijke voorwaarden. De drie partijen zijn het er over eens dat deze stap de enige juiste is. De horecasector heeft in deze crisisperiode behoefte aan duidelijkheid, rust en stabiliteit en een verlenging van de huidige cao-condities draagt hier aan bij. De nieuwe horeca-cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 waarbij de loontabellen in 2021 alleen aangepast worden voor het wettelijk minimumloon.

Edwin Vlek, sectorbestuurder FNV Horeca: “Om rust en duidelijkheid te creëren bij medewerkers én bedrijven in de horeca, hebben wij afgelopen maanden het voortouw genomen om tot afspraken over 2021 te komen. Normaal gesproken sluit een vakbond alleen maar een cao af als medewerkers hier financieel beter van worden. Maar gezien de huidige situatie in de horeca laten wij het collectief belang van de sector deze keer het zwaarst wegen. Deze cao voor de horeca is geen verslechtering voor medewerkers. Overeind blijft dat medewerkers met een vakdiploma ook in 2021 automatisch vakkracht worden en zij daardoor sneller een hogere beloning krijgen.”

Afspraken uit 2020 gecontinueerd

Door deze verlenging blijven de afspraken uit 2020 om de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in de praktijk werkbaarder te maken ook in 2021 van kracht. Dat geldt ook voor afspraken over uitwerkingen van een sectoranalyse en functieomschrijvingen. Na de coronacrisis wordt ook hier de draad weer opgepakt.

Edwin Vlek: “In 2021 gaan we – in het kader van de sociale agenda – samen constructief in gesprek over welke aanpassingen er op het gebied van arbeidsvoorwaarden nodig zijn om als horecasector toekomstbestendig en een aantrekkelijke werkgever te zijn en blijven.”

Horeca-cao algemeen verbindend verklaren

FNV Horeca, CNV Vakmensen en KHN volgen hun procedures om dit akkoord snel te formaliseren. Daarna wordt de minister van SZW gevraagd de verlengde horeca-cao 2021 algemeen verbindend te verklaren. De sector is namelijk gebaat bij een level playing field met dezelfde rechten en plichten voor alle horecawerkgevers en –werknemers. Onderling concurreren op arbeidsvoorwaarden is zeker in deze tijd ongewenst.

Gezamenlijke oproep tot meer steun

FNV Horeca, CNV Vakmensen en KHN laten met het verlengen van de horeca-cao zien dat zij zich samen hard maken voor de toekomst van de sector. Zonder meer en extra steun vanuit de overheid heeft de horeca geen toekomst. Daarom roepen de partijen het kabinet op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW3) zowel dit als volgend jaar op 90% te houden en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) op 100% van de normpercentages te stellen vanaf oktober 2020 en dat ook in 2021 zo te houden. Daarnaast moet de extra TVL-subsidie Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) in 2021 worden voortgezet om de kosten van openstelling te vergoeden.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens